Latest

หมอสันต์ปรับปรุงหลักสูตร MBT เสียใหม่

ความเป็นมา

     หลักสูตรฝึกสติรักษาโรค หรือ MBT สอนไปแล้ว 5 รุ่น มีการปรับปรุงเนื้อหาและวิธีสอนเรื่อยมา แต่ครั้งนี้จะปรับใหญ่ เนื้อหาสาระในการปรับปรุงครั้งนี้มีสองด้าน
     ด้านหนึ่ง ได้แก้ไขตามข้อเรียกร้องและคำแนะนำของผู้เรียนทุกประการ เช่นการมีคู่มือไว้ทบทวน การเปลี่ยนลำดับเรื่องที่สอน การเพิ่มเวลาให้กับเรื่องการรับมือกับความเจ็บปวด ยกเว้นเรื่องเดียวที่ยังปรับปรุงไม่ได้ คือการขยายเวลาให้มากกว่าหนึ่งวัน ตรงนี้ยังขยายให้ไม่ได้
     อีกด้านหนึ่ง แก้ไขเนื้อหาสาระตามที่ผมเองประเมินขณะสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น (1) ผู้เรียนไม่เก็ทหรือผู้เรียนเข้าใจผิดโดยที่ผู้สอนไม่มีโอกาสทราบ เพราะไม่มีโอกาสได้ซักซ้อมการปฏิบัติแบบตัวต่อตัว จึงต้องปรับแก้โดยวิธีลดจำนวนคนเรียนลงจาก 35 คนเหลือไม่เกิน 10-20 คน เพื่อให้มีกิจกรรมทวนสอบแบบตัวต่อตัวได้มากขึ้น (2) ผู้เรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐานอ่านมามากศึกษามามากจึงเต็มไปด้วย “คอนเซ็พท์” มากมาย คือถนัด “คิด” แต่ไม่ถนัด “รู้” จึงคอยหลบหนี “ความรู้ตัว” ไปขลุกอยู่กับความคิดเหล่านั้น

วัตถุประสงค์

     ให้มีความรู้และทักษะการพัฒนาสติตนเองตามแนวทางหลักสูตร MBSR ของ U. of Mass. ที่ประยุกต์ให้เหมาะกับคนไทยโดยใช้ชื่อ MBT แทน โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะมากพอที่จะเอาไปฝึกปฏิบัติต่อในชีวิตประจำวันของแต่ละคนด้วยตนเอง จนสามารถใช้ลดความเครียด ป้องกัน บรรเทา และรักษาโรคเรื้อรังของตนได้

ตารางเรียน

9.00 – 9.30      Concept of holistic health care กล่าวนำ สุขภาพแบบองค์รวม
9.30 – 10.00   Workshop 1. ฝึกปฏิบัติ วางความคิดเพื่อเข้าถึงความรู้ตัว
10.00 – 10.30 Workshop 2. Thinking versus Knowing จำแนกการ “คิด” ออกจากการ “รู้”
10.30 – 10.45  Workshop 3. Self inquiry เข้าถึงความรู้ตัวด้วยวิธีตั้งคำถาม

10.45-11.00    Morning tea break พักรับประทานน้ำชาเช้า

11.30- 11.45   Workshop 4. Watching your thought ฟังเสียงในหัว
11.45- 12.00   Workshop 5. Consciousness without thought ขยายจิตสำนึกขณะปลอดความคิด
12.00 – 12.15  Workshop 6. Thought recall ย้อนดูความคิดและเฝ้าดูการสลายความคิด
12.15 – 12.30  Workshop 7. Body scan ลาดตระเวณร่างกาย

12.30-13.30 Lunch break พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.00 Workshop 8. Muscle relaxation ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
14.00 – 14.30 Workshop 9. Tai Chi ฝึกรับรู้ “ชี่” ด้วยวิธีไทชิชี่กง
14.30 – 15.00  Workshop10. Breathing meditation (16 techniques) ตามดูลมหายใจ 16 เทคนิค
15.00 – 15.30  Workshop11. Coping with pain ฝึกรับมือกับอาการปวด

15.30 – 15.45 Afternoon tea break พักรับประทานน้ำชาบ่าย

15.45 – 16.30 Debriefing  สรุปที่เรียนมาทั้งวัน ตอบคำถาม และสนทนาแลกเปลี่ยน
16.30              Closure      ปิดคอร์ส

ค่าลงทะเบียนเข้าเรียน

คนละ 2,500 บาท ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างสองเบรก ค่าวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าห้องแอร์ และอุปกรณ์การเรียนที่ต้องใช้ในศูนย์ แต่ไม่รวมค่าเดินทาง เพราะทุกคนต้องเดินทางไปเอง ไม่รวมค่าที่พักเพราะไม่ต้องนอนค้างคืน

กรณีต้องการพักค้างคืน

     ไม่จำเป็นต้องพักค้างคืนที่เวลเนสวีแคร์ เพราะการเดินทางด้วยรถยนต์ไปจากกทม.ใช้เวลา 2 ชม. แต่ถ้าจะพักที่เวลเนสวีแคร์ก็ต้องยอมจ่ายค่าที่พักแพง (3,000 บาทต่อห้องสองเตียงต่อคืนรวมอาหารเช้าสำหรับสองคน กรณีไม่ต้องการแชร์ห้องกับใคร ต้องการนอนทั้งห้องคนเดียวลดให้ 500 บาท คือต้องจ่าย 2,500 บาทต่อห้องรวมอาหารเช้าสำหรับหนึ่งคน)

     กรณีจำเป็นต้องพักแต่ไม่อยากเสียเงินแพง แนะนำไปพักตามโรงแรมหรือรีสอร์ทอื่นในมวกเหล็ก ค่าห้องพักโดยทั่วไปประมาณ 500 – 1000 บาทต่อห้องต่อสองคนต่อคืน

วิธีลงทะเบียนเข้าเรียน

1. แจ้งสำรองที่เรียน

     1.1 ทางโทรศัพท์ที่ พญ.สมวงศ์ ใจยอดศิลป์ โทร. 086 8882521
     1.2 ทางอีเมล somwong10@gmail.com

2. ชำระเงินค่าลงทะเบียน

     โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาเมืองทองธานี เลขบัญชี 931 0 06792 2 ชื่อบัญชี นายสันต์ ใจยอดศิลป์

3. ยืนยันการรับลงทะเบียน

     ส่งภาพถ่ายสลิปใบโอนเงินที่เขียนชื่อของท่านด้วยปากกาทับไว้อย่างชัดเจนบนใบสลิปนั้นด้วย ส่งไปยังพญ.สมวงศ์ทางอีเมล somwong10@gmail.com  ในกรณีไม่สะดวกในการส่งภาพถ่าย จะโทรศัพท์บอกกับพญ.สมวงศ์ที่หมายเลข 086 8882521 โดยตรงด้วยตนเองก็ได้

     ขอความกรุณาอย่าส่งใบสลิปมาโดยไม่เขียนชื่อว่าเป็นเงินของใคร เพราะทางเวลเนสวีแคร์ได้รับใบสลิปแล้วก็ยังไม่รู้จะลงทะเบียนในชื่อใครอยู่ดี

     การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อทางเวลเนสวีแคร์ได้รับทั้งเงินและชื่อผู้ส่งเงินแล้วเท่านั้น

     เงินค่าลงทะเบียนรับแล้วไม่มีคืน ถ้ามาไม่ได้ก็ไม่คืน เพราะเอาไปจ่ายค่าจ้างคนค่าสถานที่ค่าอาหารไปแล้ว

   การลงทะเบียนเรียนใช้สูตรมาก่อนได้ก่อน เต็มแล้วปิด เพราะถ้ามากกว่านั้นกลัวจะเป็นสติแตกไม่ใช่สติรักษาโรค

สถานที่

เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์  อยู่ในมวกเหล็กวาลเลย์ ย่านมวกเหล็ก-เขาใหญ่

(สถานที่หายากนิดหน่อย ให้สังเกตป้ายบอกทาง Wellness We care มันอยู่ในหมู่บ้านร้างพงรก ท่านต้องคลำทางไปเอาเอง ตามแผนที่ข้างล่าง)

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์