Latest

แค้มป์ติดตามหลังจบคอร์สพลิกผันโรคด้วยตัวเอง (RDR)

แค้มป์ติดตามหลังจบคอร์สพลิกผันโรคด้วยตัวเอง 
Reverse Disease By Yourself Revisit (RDR)

        แค้มป์พลิกผันโรคด้วยตัวเอง (RDBY) ทำไปแล้ว 9 ครั้ง หลายแค้มป์ที่จบคอร์สหนึ่งปีไปแล้วแต่สมาชิกก็ยังอยากจะกลับมาฟื้นฟูความรู้ ทักษะ และกระตุ้นตัวเองเป็นพักๆ ครั้นจะรวมกลุ่มเฉพาะชั้นเรียนของตัวเองก็รวมได้ไม่มากพอ ทำให้กลับมาไม่ได้ จึงได้เกิดแค้มป์นี้ RDR นี้ขึ้นเพื่อเป็นแค้มป์ที่เปิดให้ศิษย์เก่า RDBY ทุกรุ่นได้กลับเข้ามาทบทวนความรู้และทักษะในการดูแลตนเองปีละครั้ง โดยครั้งแรกคือประจำปีนี้จะเปิด RDR-2018 ในวันที่ 29 – 30 พย. 61 โดยรับจำกัด 15 คน ไม่นับผู้ติดตาม เพราะทุกคนต้องมีเวลาพบกับผมตัวต่อตัวอย่างน้อยคนละ 20 นาที จะรับมากกว่านี้คงไม่ได้

ภาพรวมของคอร์สรวมศิษย์เก่า RDR

     แค้มป์นี้เป็นแค้มป์ติดตามผลการดูแลตัวเอง (self management) หลังจากผ่านไปหนึ่งปีแล้ว รับเฉพาะผู้ที่เคยผ่านคอร์ส RDBY รุ่นใดรุ่นหนึ่งมาแล้ว ซึ่งทุกคนเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน ไขมัน อ้วน อัมพาต ทุกระยะความหนักเบาของโรค รวมถึงคนที่มีภาวะแทรกซ้อนของโรคเช่นเป็นไตวายเรื้อรังร่วมด้วย กรณีที่อายุมากหรือมีอาการมากที่ตามปกติต้องมีผู้ดูแลประจำตัวอยู่แล้ว ต้องให้ผู้ดูแลมาลงทะเบียนเข้าคอร์สเป็นผู้ติดตามด้วย

     เนื้อหาสาระของคอร์สนี้เป็นหลักวิชาการแพทย์แผนปัจจุบันแต่เน้นส่วนที่ผู้ป่วยจะทำได้ด้วยตนเอง จึงสามารถทำคู่ขนานไปกับการรักษาในโรงพยาบาลได้ เมื่อผู้ป่วยดูแลตนเองได้ดีขึ้น ตัวชี้วัดสุขภาพจะค่อยๆบ่งชี้ว่าความจำเป็นที่จะต้องพึ่งการรักษาด้วยยาในโรงพยาบาลจะลดลงไปเองโดยอัตโนมัติจนสามารถเลิกยาได้ในที่สุด

ตารางกิจกรรม

วันที่ 1. 

8.00-14.00 Registration
ลงทะเบียนเข้าแค้มป์ เช็คอินเข้าห้องพัก วัดดัชนีมวลกาย วัดความดันเลือด จัดทำเวชระเบียนส่วนบุคคล ตรวจร่างกายและวางแผนจัดการโรคร่วมกับนพ.สันต์เป็นรายคน (คนละ 20 นาที) พักรับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวันในขณะผลัดกันเข้าพบแพทย์

14.00 – 15.30
Learn from each other แชร์ประสบการณ์ เรียนรู้ความสำเร็จและล้มเหลวจากกันและกัน ทีละคน

15.30 – 16.30
Briefing. Updated evidence based self management นพ.สันต์ บรรยายหลักฐานวิจัยใหม่ๆที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการดูแลตัวเองได้

16.30-16.45
Tea break พักรับประทานน้ำชา

16.45-18.00
Review strength training & balance exercise ทบทวนการออกกำลังกายแบบฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเสริมการทรงตัว

18.00 – 21.00
Dinner and peer support group activity อาหารเย็นและกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

วันที่ 2.

6.30 – 7.30
Workshop: – Aerobic exercise and One milk walk test ฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิก และประเมินสมรรถนะร่างกายตนเองด้วยวิธีเดินหนึ่งไมล์ แล้วฝึกสมาธิด้วยวิธีไทชิ (รำมวยจีน)

7.30 – 9.00
Breakfast and personal time – รับประทานอาหารเช้า อาบน้ำ และพักผ่อนส่วนตัว

9.00 – 10.00
Review simple-7 self management plan ทบทวนแผนการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองของแต่ละคนด้วยตัวชี้วัด 7 ตัว

10.00 – 11.00
Workshop: Self management quiz เกมส์แข่งขันตอบคำถามการดูแลตัวเองผู้เป็นโรคเรื้อรัง

11.00 – 13.00
PBWF cooking new menu ชั้นเรียนทำอาหาร รู้จักพืชอาหาร และฝึกทำเมนูใหม่ๆในการทำอาหารพืชเป็นหลักแบบไม่ใช้น้ำมัน

13.00 ปิดแค้มป์

การลงทะเบียนเข้าแค้มป์ RDR

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซท์ได้ที่

https://www.wellnesswecare.com/th/static/program-calendar

ในกรณีที่มีปัญหาไม่สามารถสมัครทางเว็บไซท์ได้ กรุณาติดต่อคุณเอ๋ย โทร 0636394003 แล้วโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาสมุทรปราการ ชื่อบัญชี  บริษัท เมก้า วี แคร์ จำกัด เลขที่บัญชี 007-368-5478

ราคาค่าลงทะเบียน

     ค่าลงทะเบียนคนละ 6,000 บาท ผู้ติดตามคนละ 5,000 บาท ค่าลงทะเบียนนี้รวมถึงค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์การฝึกทักษะ ค่าพบแพทย์ ตรวจร่างกาย (ผู้ติดตามไม่ได้พบแพทย์ตรวจร่างกาย) แต่ไม่ครอบคลุมถึงค่าเดินทางไปและกลับระหว่างบ้านกับแค้มป์ (ผู้ป่วยไปเองกลับเอง) ไม่ครอบคลุมค่ายาและค่ารักษาพยาบาลส่วนบุคคลใดๆทั้งสิ้น

     ในกรณีที่มีสมาชิกสมัครไม่ครบ 15 คนก็เปิดไม่ได้ คือยกเลิกแค้มป์และคืนเงิน

การติดตามหลังปิดคอร์ส (Post program follow up)

    1. ศิษย์เก่า RDBY ทุกคนจะยังคงเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนผ่านไลน์ Private และสามารถติดต่อผ่านพยาบาลประจำของเวลเนสวีแคร์ทางไลน์ หรืออีเมล หรือโทรศัพท์ เพื่อสอบถามปัญหาส่วนตัวกับแพทย์ได้ โดยที่แพทย์มีข้อมูลสุขภาพของแต่ละท่านอยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้ว

     2. ศิษย์เก่า RDBY แต่ละคนมีฐานข้อมูลสุขภาพของตนเองอยู่ที่ HealthDashboard บนอินเตอร์เน็ท ซึ่งแต่ละคนสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ สามารถใช้ dashboard นี้ในการติดตามดูแลตัวเอง และสามารถสำเนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เวลาไปหาหมอหรือเข้าโรงพยาบาลได้   

     3. หลังจบโปรแกรม RDBY ไปแล้ว ศิษย์เก่าไม่ต้องชำระค่าสมาชิกตลอดชีพอีก ยกเว้นกรณีที่สมัครมาเข้าแค้มป์ทบทวน(RDR)ซึ่งจะจัดให้ปีละประมาณหนึ่งครั้ง หรือมาเข้าแค้มป์กิจกรรมต่างๆที่ศูนย์เวลเนสวีแคร์จัดขึ้น ก็ต้องจ่ายค่าลงทะเบียนในเรื่องนั้นในอัตราที่ได้ส่วนลดเฉพาะสำหรับศิษย์เก่า

(รายละเอียดอาจมีเปลี่ยนแปลงได้บ้างตามความจำเป็น)

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์