Latest

แค้มป์ลดน้ำหนัก (Weight Loss Camp)

(ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 19 สค. 63)

1. เป้าหมาย

     ให้คนอ้วนลดน้ำหนักตัวเองได้อย่างยั่งยืนและมีสุขภาพดีด้วย

2. ยุทธศาสตร์

     (1) สร้างแรงบันดาลใจ
     (2) เปลี่ยนอาหารที่กินทุกวันไปเป็นอาหารพืชเป็นหลักแบบไขมันต่ำ (PBWF)
     (3) ต้องทำอาหารกินเองเป็น อาหารทุกมื้อในแค้มป์คือชั้นเรียนทำอาหาร
     (4) รู้จักหาซื้ออาหารดีกินเองได้
     (5) ออกกำลังกายแบบเล่นกล้ามผสมแอโรบิกและการทรงตัว
     (6) จัดการความเครียดแบบวางความคิดมาอยู่กับความรู้ตัว
     (7) ใช้พลังกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

3. ความเป็นมา

        นับตั้งแต่ตัวหมอสันต์เปลี่ยนอาชีพจากหมอผ่าตัดหัวใจมาเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวไ้ด้หลายปีแล้ว ทำแค้มป์สอนคนทั่วไปและผู้ป่วยให้รู้วิธีดูแลสุขภาพตัวเองในรูปแบบต่างๆรวมไปแล้วกว่า 100 ครั้ง มีคนถามเสมอว่าเมื่อไหร่จะทำแค้มป์ลดน้ำหนัก คำตอบทุกครั้งก็คือ “ยังไม่มั่นใจ” หมายความว่าหมอสันต์ยังไม่มั่นใจว่าทำแล้วจะช่วยให้คนอ้วนลดน้ำหนักได้สำเร็จ แม้จะไปทำรายการ “เต้นเปลี่ยนชีวิต” ช่วยให้คนลดน้ำหนักได้ทีละหลายสิบกิโลมาแล้วแต่ก็ยังไม่มั่นใจ วิชาความรู้และหลักฐานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์นั้นมีมากพออยู่ แต่ที่ขาดไปคือเทคนิคในการจัดการความเครียดและสร้างความบันดาลใจให้ต่อเนื่อง ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมแอบทำงานกับผู้ป่วยที่มาเข้าแค้มป์จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นคนอ้วน ลองอย่างโน้น ลองอย่างนี้ รวมทั้งลองกับลูกน้องของผมเองที่อ้วนด้วย ประสบการณ์ทำให้โลกทัศน์ของผมค่อยๆเปลี่ยนไป จากเดิมที่รู้สึกว่าโรคอ้วนเป็นโรคที่สิ้นหวังแม้แต่การเย็บปากหรือมัดกระเพาะก็ยังเอาไม่อยู่ มาเป็นความมั่นใจว่าผมจะสามารถทำแค้มป์ที่ช่วยคนอ้วนจำนวนหนึ่งให้ลดน้ำหนักตัวเองอย่างยั่งยืนและมีสุขภาพดีได้

4. งานวิจัยพื้นฐาน

ผลวิจัยพื้นฐานที่ทำมาใช้ในแค้มป์ลดน้ำหนักรวมถึง

4.1 การตั้งใจนับแคลอรี่แล้วพยายามกินตามนั้น ลดน้ำหนักในระยะยาวไม่ได้
4.2 วิธีอดอาหารแบบต่อเนื่อง (fasting) ลดน้ำหนักในระยะยาวไม่ได้
4.3 อาหารที่มีโปรตีนหรือไขมันจากเนื้อสัตว์เป็นหลัก ลดน้ำหนักได้ดีในระยะแรก แต่มีผลเสียต่อความยืนยาวของชีวิตในระยะยาว
4.4 อาหารที่ลดน้ำหนักได้ดีและไม่มีผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว คืออาหารพืชเป็นหลักแบบไขมันต่ำ (PBWF)
4.5 น้ำเป็นตัวช่วยลดน้ำหนัก ทั้งในรูปแบบของน้ำดื่ม น้ำชา กาแฟ น้ำซุป น้ำแกง และผลไม้ที่มีน้ำมาก
ุ4.6 การออกกำลังกายผสมแอโรบิกเข้ากับการเล่นกล้าม ช่วยลดน้ำหนักโดยไม่สูญเสียกล้ามเนื้อ ไม่เหี่ยว
4.7 โยคะ (asana) ช่วยลดน้ำหนักได้
4.8 การฝึกสมาธิ (meditation) ช่วยลดน้ำหนักได้
4.9 การฝึกมวยจีน (Tai Chi) ช่วยลดน้ำหนักได้
4.10 การเข้ากลุ่มเพื่อนที่ดี ช่วยลดน้ำหนักได้
4.11 การเข้าครัวทำอาหารเอง ช่วยลดน้ำหนักได้
4.12 การเขียนบันทึก (journal) ช่วยลดน้ำหนักได้

     ผลวิจัยทั้งสิบสองประเด็นนี้จะถูกนำมาใช้ในแค้มป์ นอกจากนั้นยังใช้ยุทธวิธีอื่นที่ตัวผมเองมีประสบการณ์ว่าดี โดยที่ยังไม่มีหลักฐานวิจัยในระดับกว้างรองรับด้วย เช่น การจัดการความเครียดแบบวางความคิดมาอยู่กับความรู้ตัว การสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง การสร้างแรงบันดาลใจผ่านกลุ่ม เป็นต้น

5. ทีมงาน

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์เป็นหัวหน้าทีม มีทีมงานที่ประกอบด้วยแพทย์ นักจิตวิทยาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ช่วยแพทย์ ครูโยคะ พยาบาล นักบำบัดทางเลือกทั้งตามแนวทางแพทย์แผนไทยและแผนอายุรเวชของอินเดีย

6. ตารางกิจกรรม

วันที่ 1.

8.00-14.00 Registration
ลงทะเบียนเข้าแค้มป์ เช็คอินเข้าห้องพัก ตรวจร่างกายโดยแพทย์เป็นรายคน วัดดัชนีมวลกาย วัดความดันเลือด รวบรวมผลการตรวจตัวชี้วัดพื้นฐานต่างๆเชิงสุขภาพรวมทั้งไขมันในเลือด น้ำตาลในเลือด การทำงานของตับ การทำงานของไต การทำงานของต่อมไทรอยด์ แล้วสรุปปัญหาสุขภาพ กำหนดแผนแก้ไขรายคน จัดทำเวชระเบียนส่วนบุคคล พักรับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวันในขณะผลัดกันเข้าพบแพทย์
14.00 – 15.30
Getting to know each other, learn from each other ทำความรู้จักกันและเรียนรู้จากกันและกัน
15.30 – 16.30
Briefing: Total Lifestyle Modification, how to do it. ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างสิ้นเชิงได้
16.30-17.30
Fitness Test-1: One mile walk test ทดสอบสมรรถนะร่างกายครั้งที่ 1 ด้วยวันไมล์วอลค์เทสต์
17.30-18.00
Garden tour ทัวร์สวนผัก เรียนรู้พืชอาหารและสมุนไพร
18.00 – 19.00 Introduction to cooking and dinner ทำความคุ้นเคยกับครัว และทานอาหารเย็น
19.00 – 20.00 Peer support group activity กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

วันที่ 2.

6.30 – 7.30
Workshop: Morning walk เดินออกกำลังกายตอนเช้า
7.30 – 9.00
Breakfast and personal time – ทำอาหารเช้ากินเอง อาบน้ำ และพักผ่อนส่วนตัว
9.00 – 10.00
Briefing: Nutrition for weight loss โภชนาการเพื่อการลดน้ำหนัก
10.00 – 11.00
Workshop: Food shopping จ่ายตลาดฉลาดซื้อ
11.00-12.00
Briefing: Concept of PBWF cooking การทำอาหารในแนวพืชเป็นหลักแบบไขมันต่ำ
12.00 – 13.00
Cook your own lunch ทำอาหารกลางวันกินเอง
13.00 – 14.00
Personal time เวลาส่วนตัว
14,00 – 15.00
Workshop: Principle of strength training หลักการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
15.00 – 16.00
Workshop: Principle of balance exercise หลักการออกกำลังกายแบบเสริมการทรงตัว
1ุ6.00 – 17.00
Workshop: Line dance ไลน์ด้านซ์
17.00 – 18.00 Personal time: เวลาส่วนตัว
18.00 – 19.00 Cook your own dinner ทำอาหารเย็นกินเอง
19.00 – 20.00 Peer support group activity กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

วันที่ 3.

6.30 – 7.30
Workshop: Morning walk เดินออกกำลังกายตอนเช้า
7.30 – 9.00
Breakfast and personal time – ทำอาหารเช้ากินเอง อาบน้ำ และพักผ่อนส่วนตัว
9.00 – 10.00
Workshop: Self awareness and Tai Chi ฝึกสติด้วยการรับรู้พลังชีวิต
10.00 – 12.00
Workshop: Full Yoga โยคะลดน้ำหนัก
12.00 – 13.00
Cook your own lunch ทำอาหารกลางวันกินเอง
13.00 – 14.00
Personal time เวลาส่วนตัว
14,00 – 15.00
Workshop: ฺBush walking เดินป่า
15.00 – 16.00 Cha Cha Cha บอลลูมด้านซ์จังหวะชะชะช่า
16.00 – 17.00 Line dance ไลน์ด้านซ์
17.00 – 18.00 Personal time: เวลาส่วนตัว
18.00 – 19.00 Cook your own dinner ทำอาหารเย็นทานเอง
19.00 – 20.00 Peer support group activity กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

วันที่ 4.

6.30 – 7.30
Workshop: Morning walk เดินออกกำลังกายตอนเช้า
7.30 – 9.00
Breakfast and personal time – ทำอาหารเช้ากินเอง อาบน้ำ และพักผ่อนส่วนตัว
9.00 – 10.00
Workshop: Self dialog การสอบสวนความคิด
10.00 – 12.00
Workshop: Strength training ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
12.00 – 13.00
Cook your own lunch ทำอาหารกลางวันกินเอง
13.00 – 14.00
Personal time เวลาส่วนตัว
14,00 – 18.00
Workshop: ฺLong walk เดินทางไกล อุทยานมวกเหล็ก น้ำตกมวกเหล็ก ตลาดมวกเหล็ก สถานีรถไฟ หลุมศพราเบค
18.00 – 19.00 Cook your own dinner ทำอาหารเย็นกินเอง
19.00 – 20.00 Peer support group activity กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

วันที่ 5.

6.30 – 7.30
Workshop: Morning walk เดินออกกำลังกายตอนเช้า
7.30 – 9.00
Breakfast and personal time – ทำอาหารเช้ากินเอง อาบน้ำ และพักผ่อนส่วนตัว
9.00 – 10.00
Workshop: Self motivation แรงบันดาลใจ
10.00 – 12.00
Workshop: Yoga โยคะลดน้ำหนัก
12.00 – 13.00
Cook your own lunch ทำอาหารกลางวันกินเอง
13.00 – 14.00
Personal time เวลาส่วนตัว
14,00 – 15.00
Workshop: ฺBush walking เดินป่า
15.00 – 16.00 Cha Cha Cha เต้นชะชะช่า
16.00 – 17.00 Line dance ไลน์ด้านซ์
17.00 – 18.00 Personal time: เวลาส่วนตัว
18.00 – 19.00 Cook your own dinner ทำอาหารเย็นกินเอง
19.00 – 20.00 Peer support group activity กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

วันที่ 6.

6.30 – 7.30
Workshop: Morning walk เดินออกกำลังกายตอนเช้า
7.30 – 9.00
Breakfast and personal time – ทำอาหารเช้ากินเอง อาบน้ำ และพักผ่อนส่วนตัว
9.00 – 10.00
Workshop: Am I aware? ฉันรู้ตัวอยู่หรือเปล่า
10.00 – 12.00
Workshop: Strength training ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
12.00 – 13.00
Cook your own lunch ทำอาหารกลางวันกินเอง
13.00 – 14.00
Personal time เวลาส่วนตัว
14,00 – 15.00
Workshop: ฺBush walking เดินป่า
15.00 – 16.00 บอลรูมด้านซ์
16.00 – 17.00 Line dance ไลน์ด้านซ์
17.00 – 18.00 Personal time: เวลาส่วนตัว
18.00 – 19.00 Cook your own dinner ทำอาหารเย็นกินเอง
19.00 – 20.00 Peer support group activity กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

วันที่ 7.

6.30 – 7.30
Workshop: ฺFitness test-2 ทดสอบฟิตเนสครั้งที่สอง
7.30 – 9.00
Breakfast and personal time – ทำอาหารเช้ากินเอง อาบน้ำ และพักผ่อนส่วนตัว
9.00 – 10.00
Workshop: Being in the now อยู่กับปัจจุบัน
10.00 – 12.00
Workshop: Strength training ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
12.00 – 13.00
Cook your own lunch ทำอาหารกลางวันกินเอง
13.00 – 14,00
Camp Finale: สรุป ชั่งน้ำหนัก ปิดแค้มป์

6. ความปลอดภัยขณะเข้าแค้มป์

     เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์เตรียมการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าแค้มป์ทุกครั้ง รวมไปถึงการมีอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินได้เทียบเท่ากับห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทั่วไป รวมทั้งขีดความสามารถที่จะเปิดหลอดเลือดให้น้ำเกลือหรือยาทางหลอดเลือดดำได้ทันที ขีดความสามารถที่จะใส่ท่อช่วยหายใจและช่วยการหายใจในภาวะฉุกเฉิน นอกจากนั้นยังมีขีดความสามารถที่จะช็อกไฟฟ้าหัวใจในกรณีฉุกเฉิน โดยมีแพทย์หรือพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติอยู่ประจำในแค้มป์ 24 ชั่วโมง ตลอดการฝึกอบรม

   7. การลงทะเบียนเข้าแค้มป์

กรุณาติดต่อที่คุณเอ๋ย (เชิญขวัญ) ที่หมายเลข 063 639 4003 หรือ 02 038 5115หรือไลน์ @wellnesswecare หรืออีเมล chernkwan@wellnesswecare.com แล้วโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาสมุทรปราการ ชื่อบัญชี  บริษัท เมก้า วี แคร์ จำกัด เลขที่บัญชี 007-368-5478
หรือลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซท์
https://www.wellnesswecare.com/th/static/program-calendar

8. ราคาค่าลงทะเบียน

     คนละ 13,000 บาท ค่าลงทะเบียนนี้ครอบคลุมถึงค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์การฝึกทักษะ ค่าตรวจร่างกาย ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายในการติดตามโดยแพทย์และพยาบาลเมื่อออกจากแค้มป์กลับไปอยู่บ้าน ค่าบริการฐานข้อมูลติดตามตัวชี้วัดทางอินเตอร์เน็ท (personal health dashboard) เป็นต้น แต่ไม่ครอบคลุมถึงค่าเดินทางไปและกลับระหว่างบ้านกับแค้มป์ (ผู้ป่วยไปเองกลับเอง) ไม่ครอบคลุมค่ายาและค่ารักษาพยาบาลส่วนบุคคลใดๆทั้งสิ้น

9. วันเวลาเปิดแค้มป์ครั้งที่ 2 (WL2)

     10 กพ. – 16 กพ. 63

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์