Latest

ปรับปรุงแค้มป์ลดน้ำหนัก 25 กพ. – 3 มีค. 62

     ผมขอแจ้งเปลี่ยนรายละเอียดของแค้มป์ลดน้ำหนักที่จะมีวันที่ 25 กพ. – 3 มีค. 62 ไปบ้าง ขอให้ท่านที่จะเข้าแค้มป์ใช้แผนใหม่นี้แทน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยเหตุผลสองอย่างคือ

     (1) มีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเข้ามา ว่าทักษะด้านอาหารเป็นหัวใจของการลดน้ำหนัก จึงปรับให้การกินอาหารในแค้มป์ทุกมื้อเป็นการเพิ่มทักษะอาหารจริงจัง ให้ห้องครัวเป็นห้องเรียน ทั้งการเรียนภาคปฏิบัติของโภชนาการ การเลือกวัตถุดิบ การลงมือทำ การทดลองกินอาหารในรูปแบบที่ไม่เคยกินจนคุ้นเคย

     (2) ปีนี้อากาศมวกเหล็กร้อนกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเกือบสิบองศา จำเป็นต้องปรับแผนกิจกรรมส่วนที่เป็น outdoor เช่นเปลี่ยนจากบนบกเป็นในน้ำบ้าง เพื่อไม่ให้สุกเสียก่อนลดน้ำหนักได้สำเร็จ

แค้มป์ที่ปรับแล้วจะมีหน้าตาดังนี้

แค้มป์ลดน้ำหนัก (Weight Loss Camp)

1. เป้าหมาย

     ให้คนอ้วนลดน้ำหนักตัวเองได้อย่างยั่งยืนและมีสุขภาพดี มีความยืนยาวของชีวิตเพิ่มขึ้น

2. ยุทธศาสตร์

     (1) สร้างแรงบันดาลใจ
     (2) เปลี่ยนอาหารที่ทานทุกวันไปเป็นอาหารพืชเป็นหลักที่ปรุงแบบไขมันต่ำ (PBWF – Plant based whole food)
     (3) ทำอาหารทานเองได้ด้วยตนเอง ครัวคือห้องเรียน อาหารทุกมื้อในแค้มป์คือชั้นเรียนทำอาหาร
     (4) มื้อที่ไม่ได้ทำอาหารเอง ก็รู้จักหาซื้ออาหารดีๆได้ด้วยตัวเอง
     (5) ออกกำลังกายแบบเล่นกล้ามผสมแอโรบิกและการทรงตัว
     (6) จัดการความเครียดแบบวางความคิดมาอยู่กับความรู้ตัว
     (7) ใช้พลังกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

3. ความเป็นมา

        นับตั้งแต่ตัวหมอสันต์เปลี่ยนอาชีพจากหมอผ่าตัดหัวใจมาเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวได้หลายปีแล้ว ทำแค้มป์สอนคนทั่วไปและผู้ป่วยให้รู้วิธีดูแลสุขภาพตัวเองในรูปแบบต่างๆรวมไปแล้วกว่า 100 ครั้ง มีคนถามเสมอว่าเมื่อไหร่จะทำแค้มป์ลดน้ำหนัก คำตอบทุกครั้งก็คือ “ยังไม่มั่นใจ” หมายความว่าหมอสันต์ยังไม่มั่นใจว่าทำแล้วจะช่วยให้คนอ้วนลดน้ำหนักได้สำเร็จ แม้จะไปทำรายการ “เต้นเปลี่ยนชีวิต”ที่ช่องสาม ช่วยให้คนลดน้ำหนักได้ทีละหลายสิบกิโลมาแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มั่นใจ วิชาความรู้และหลักฐานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์นั้นมีมากพออยู่ แต่ที่ขาดไปคือเทคนิคในการจัดการความเครียดและสร้างความบันดาลใจให้ต่อเนื่อง ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมแอบทำงานกับผู้ป่วยที่มาเข้าแค้มป์จำนวนหนึ่งซึ่งเป็นคนอ้วน ลองอย่างโน้น ลองอย่างนี้ รวมทั้งลองกับลูกน้องของผมเองที่อ้วนด้วย ประสบการณ์ทำให้โลกทัศน์ของผมค่อยๆเปลี่ยนไป จากเดิมที่รู้สึกว่าโรคอ้วนเป็นโรคที่สิ้นหวังแม้แต่การเย็บปากหรือมัดกระเพาะก็ยังเอาไม่อยู่ มาเป็นความมั่นใจว่าผมจะสามารถทำแค้มป์ที่ช่วยคนอ้วนจำนวนหนึ่งให้ลดน้ำหนักตัวเองอย่างยั่งยืนและมีสุขภาพดีในระยะยาวได้

4. งานวิจัยพื้นฐาน

     ผลวิจัยพื้นฐานที่ทำมาใช้ในแค้มป์ลดน้ำหนักรวมถึง

    4.1 ทักษะโภชนาการ ทั้งการเลือกอาหาร การทำอาหาร การทำความคุ้นเคยกับอาหารใหม่ การจัดการกับการ “ลงแดง” (withdrawal symptom) เมื่ออยากอาหาร เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการลดน้ำหนัก
การตั้งใจนับแคลอรี่แล้วพยายามกินตามนั้น ลดน้ำหนักในระยะยาวไม่ได้
    4.2 วิธีอดอาหารแบบต่อเนื่อง (fasting) ลดน้ำหนักในระยะยาวไม่ได้
    4.3 อาหารที่มีโปรตีนหรือไขมันจากเนื้อสัตว์เป็นหลัก ลดน้ำหนักได้ดีในระยะแรก แต่มีผลเสียต่อความยืนยาวของชีวิตในระยะยาว
    4.4 อาหารที่ลดน้ำหนักได้ดีพอๆกันแต่มีผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว คืออาหารพืชเป็นหลักแบบไขมันต่ำ (PBWF)
    4.5 น้ำเป็นตัวช่วยลดน้ำหนัก ทั้งในรูปแบบของน้ำดื่ม น้ำชา กาแฟ น้ำซุป น้ำแกง และผลไม้ที่มีน้ำมาก
ุ    4.6 การออกกำลังกายผสมแอโรบิกเข้ากับการเล่นกล้าม ช่วยลดน้ำหนักโดยไม่สูญเสียกล้ามเนื้อ ไม่เหี่ยวย่น และมีความสัมพันธ์ในลักษณะยิ่งออกกำลังกายมากยิ่งลดน้ำหนักได้มาก
    4.7 โยคะ (asana) ช่วยลดน้ำหนักได้
    4.8 การฝึกสมาธิ (meditation) ช่วยลดน้ำหนักได้
    4.9 การฝึกมวยจีน (Tai Chi) ช่วยลดน้ำหนักได้
    4.10 การเข้ากลุ่มเพื่อนที่ดี ช่วยลดน้ำหนักได้
    4.11 การเขียนบันทึก (journal) ช่วยลดน้ำหนักได้

     ผลวิจัยทั้งสิบเอ็ดประเด็นนี้จะถูกนำมาใช้ในแค้มป์ นอกจากนั้นยังใช้ยุทธวิธีอื่นที่ตัวผมเองมีประสบการณ์ว่าดี โดยที่ยังไม่มีหลักฐานวิจัยในระดับกว้างรองรับด้วย เช่น การจัดการความเครียดแบบวางความคิดมาอยู่กับความรู้ตัว การสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง การสร้างแรงบันดาลใจผ่านกลุ่ม เป็นต้น

5. ทีมงาน

     นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์เป็นหัวหน้าทีม มีทีมงานที่ประกอบด้วยแพทย์ นักจิตวิทยาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ช่วยแพทย์ ครูโยคะ พยาบาล นักบำบัดทางเลือกทั้งตามแนวทางแพทย์แผนไทยและแผนอายุรเวชของอินเดีย

6. ตารางกิจกรรม

วันที่ 1.

8.00-14.00 Registration
     ลงทะเบียนเข้าแค้มป์ เช็คอินเข้าห้องพัก ตรวจร่างกายโดยพญ.แพทย์วริศรา (หมอตุ่น) เป็นรายคน วัดดัชนีมวลกาย วัดความดันเลือด รวบรวมผลการตรวจตัวชี้วัดพื้นฐานต่างๆเชิงสุขภาพ แล้วสรุปปัญหาสุขภาพ กำหนดแผนแก้ไขรายคน จัดทำเวชระเบียนส่วนบุคคล พักรับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวันในขณะผลัดกันเข้าพบแพทย์

14.00 – 15.30
     Getting to know each other, learn from each other ทำความรู้จักกันและเรียนรู้จากกันและกัน

15.30 – 16.30
     Briefing: Total Lifestyle Modification, how to do it. ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างสิ้นเชิงได้

16.30-17.30
     Workshop: Moderate intensity aerobic exercise and One mile walk test เรียนวิธีออกกำลังกายแอโรบิกแบบระดับหนักปานกลาง  และทดสอบสมรรถนะร่างกายครั้งที่ 1 กับพญ.ปาจรีย์ (หมอมิ้นท์) ด้วยวิธีวันไมล์วอลค์เทสต์ ไปยังบ้านบนเขา

17.30-18.30
     Kitchen tour and cooking class ทัวร์ห้องครัวปราณา ทำความรู้จักกับเครื่องครัว วิธีใช้ เรียนรู้เบสิกการทำอาหารด้วยตนเอง

     18.30 – 20.00 อาหารเย็นและ Peer support group activity กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

วันที่ 2.

6.30 – 7.30
     Workshop: High intensity aerobic exercise การออกกำล้งกายแบบแอโรบิกชนิดหนักมาก

7.30 – 9.00
     Breakfast and personal time – อาหารเช้าโดยเชฟ อาบน้ำ และพักผ่อนส่วนตัว

9.00 – 10.00
     Briefing: Nutrition for weight loss โภชนาการเพื่อการลดน้ำหนัก

10.00 – 11.00
     Workshop: Food shopping จ่ายตลาดฉลาดซื้อ

11.00-12.00
     Briefing: Concept of PBWF cooking การทำอาหารในแนวพืชเป็นหลักแบบไขมันต่ำ

12.00 – 13.00
     Cook your own lunch ทำอาหารกลางวันกินเอง

13.00 – 14.00
     Personal time เวลาส่วนตัว

14,00 – 15.00
     Workshop: Principle of strength training หลักการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (พญ.ปาจรีย์)

15.00 – 16.00
     Workshop: Principle of balance exercise หลักการออกกำลังกายแบบเสริมการทรงตัว

1ุ6.00 – 17.00
     Workshop: Line dance ไลน์ด้านซ์

17.00 – 18.00
     Personal time: เวลาส่วนตัว

18.00 – 19.00
     Cook your own dinner ทำอาหารเย็นกินเอง

19.00 – 20.00 Peer support group activity กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

วันที่ 3.

6.30 – 7.30
Workshop: Self awareness and Tai Chi ฝึกสติด้วยวิธีรับรู้พลังชีวิตผ่านการเคลื่อนไหวและรู้ผิวกาย

7.30 – 9.00
Breakfast and personal time – ทำอาหารเช้ากินเอง อาบน้ำ และพักผ่อนส่วนตัว

9.00 – 14.00
Workshop: Exploring Muaklek canal เดินทางไกลสำรวจและเก็บขยะคลองมวกเหล็ก ลงน้ำเดินลุยน้ำสำรวจน้ำตกนิรนาม ปิ๊กนิกมื้อกลางวันที่น้ำตกนิรนามด้วยอาหารที่ทำโดยเชฟ

14,00 – 15.00
Private time: ฺ เวลาส่วนตัว

15.00 – 16.00
Workshop: Meditation ฝึกวางความคิด

16.00 – 17.00
Workshop: Strength training ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (พญ.ปาจรีย์)

17.00 – 18.00
Workshop: Line dance ไลน์ด้านซ์

18.00 – 19.00
     Cook your own dinner ทำอาหารเย็นกินเอง

19.00 – 20.00
Peer support group activity กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

วันที่ 4.

6.30 – 7.30
Workshop: Morning yoga โยคะ

7.30 – 9.00
Breakfast and personal time – ทำอาหารเช้ากินเอง อาบน้ำ และพักผ่อนส่วนตัว

9.00 – 14.00
Workshop: Forest walk and re-forestation
เดินป่าและขุดดิน ปลูกป่า แล้วปิคนิคมื้อกลางวันที่ Solitude Hut

14,00 – 15.00
Private time: ฺ เวลาส่วนตัว

15.00 – 16.00
Workshop: Breathing Meditation ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ

16.00 – 18.00
Workshop: Cha Cha Cha เต้นบอลรูมชะชะช่า

18.00 – 19.00
Cook your own dinner ทำอาหารเย็นกินเอง

19.00 – 20.00
Peer support group activity กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

วันที่ 5.

6.30 – 7.30
Workshop: Tai Chi and Balance exercise ซ้อมไทชิและออกกำลังกายแบบเสริมการทรงตัว

7.30 – 9.00
Breakfast and personal time – ทำอาหารเช้ากินเอง อาบน้ำ และพักผ่อนส่วนตัว

9.00 – 13.00
Workshop: Outdoor exploration: เดินไพร ป่าดงดิบอุทยานเจ็ดสาวน้อย ปิคนิกที่น้ำตกสาวน้อย 8

13.00 – 14.00
Personal time เวลาส่วนตัว

14.00 – 15.00
Workshop: Pilatis พิลาทิส (พญ.ปาจรีย์)

15.00 – 16.00
Workshop: Self motivation แรงบันดาลใจ

16.00 – 18.00
Cha Cha Cha เต้นบอลรูมชะชะช่า

18.00 – 19.00
Cook your own dinner ทำอาหารเย็นกินเอง

19.00 – 20.00
Peer support group activity กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

วันที่ 6.

6.30 – 7.30
     Workshop: High intensity aerobic exercise การออกกำล้งกายแบบแอโรบิกชนิดหนักมาก

7.30 – 9.00
Breakfast and personal time – ทำอาหารเช้ากินเอง อาบน้ำ และพักผ่อนส่วนตัว

9.00 – 14.00
Workshop: Exploration walk เดินสำรวจสวนรุกขชาติมวกเหล็ก ปิกนิกที่น้ำตกมวกเหล็ก

14.00 – 15.00
Personal time เวลาส่วนตัว

15.00 – 16.00
Workshop: Yoga โยคะลดน้ำหนัก

16.00 – 18.00
Workshop: บอลรูมด้านซ์

18.00 – 19.00
Cook your own dinner ทำอาหารเย็นกินเอง

19.00 – 20.00
Peer support group activity กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

วันที่ 7.

6.30 – 7.30
Workshop: ฺFitness test-2 ทดสอบฟิตเนสครั้งที่สอง บ้านบนเขา

7.30 – 9.00
Breakfast and personal time – ทำอาหารเช้ากินเอง อาบน้ำ และพักผ่อนส่วนตัว

9.00 – 10.00
Workshop: Being in the now อยู่กับปัจจุบัน

10.00 – 12.00
Workshop: Strength training ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

12.00 – 13.00
Cook your own lunch ทำอาหารกลางวันกินเอง

13.00 – 14.00
Camp Finale: ประชุมสรุป ชั่งน้ำหนัก ปิดแค้มป์

6. ความปลอดภัยขณะเข้าแค้มป์

     เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์เตรียมการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าแค้มป์ทุกครั้ง รวมไปถึงการมีอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินได้เทียบเท่ากับห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทั่วไป รวมทั้งขีดความสามารถที่จะเปิดหลอดเลือดให้น้ำเกลือหรือยาทางหลอดเลือดดำได้ทันที ขีดความสามารถที่จะใส่ท่อช่วยหายใจและช่วยการหายใจในภาวะฉุกเฉิน นอกจากนั้นยังมีขีดความสามารถที่จะช็อกไฟฟ้าหัวใจในกรณีฉุกเฉิน โดยมีแพทย์หรือพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติอยู่ประจำในแค้มป์ 24 ชั่วโมง ตลอดการฝึกอบรม

7. การลงทะเบียนเข้าแค้มป์

กรุณาติดต่อที่คุณเอ๋ย (เชิญขวัญ) ที่หมายเลข 063 639 4003 หรือ 02 038 5115หรือไลน์ @wellnesswecare หรืออีเมล chernkwan@wellnesswecare.com แล้วโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาสมุทรปราการ ชื่อบัญชี  บริษัท เมก้า วี แคร์ จำกัด เลขที่บัญชี 007-368-5478
หรือลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซท์
https://www.wellnesswecare.com/th/static/program-calendar

8. ราคาค่าลงทะเบียน

     คนละ 12,000 บาท ค่าลงทะเบียนนี้ครอบคลุมถึงค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์การฝึกทักษะ ค่าตรวจร่างกาย ค่าใช้จ่ายในการติดตามโดยแพทย์และพยาบาลเมื่อออกจากแค้มป์กลับไปอยู่บ้าน ค่าบริการฐานข้อมูลติดตามตัวชี้วัดทางอินเตอร์เน็ท (personal ้health dashboard) เป็นต้น แต่ไม่ครอบคลุมถึงค่าเดินทางไปและกลับระหว่างบ้านกับแค้มป์ (ผู้ป่วยไปเองกลับเอง) ไม่ครอบคลุมค่ายาและค่ารักษาพยาบาลส่วนบุคคลใดๆทั้งสิ้น

9. วันเวลาเปิดแค้มป์ครั้งที่ 1 (WL1)

     25 กพ. – 3 มีค. 62

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์