Latest

ชั้นเรียนทำอาหารหลักสูตรที่ 2 (PBWF Cooking Class-2

   วันนี้ของดตอบคำถามเพื่อแจ้งข่าวการเปิดสอนทำอาหารพืชเป็นหลักแบบไม่ใช้น้ำมัน ชั้นเรียนที่ 2 (PBWF cooking class-2) จำนวน 5 เมนู ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 12 พค. 62 เพื่อต่อยอดชั้นเรียน cooking class-1 ซึ่งเรียนไปแล้ว 9 เมนู โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรเรียนทำอาหารพืชเป็นหลักแบบไม่ใช้น้ำมัน ชั้นเรียนที่ 2
(Course Syllabus for Plant Based Whole Food Cooking Class-2)

สถานที่: ครัวปราณา (Pranaa Kitchen) ในเวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ (WellnessWeCare Center) มวกเหล็ก

วัตถุประสงค์ (Objective)

วัตถุประสงค์ด้านความรู้ (knowledge)

1. รู้ผลวิจัยการใช้อาหารพืชเป็นหลักในรูปแบบไม่สกัดและไม่ขัดสี (plant-based, whole food) ต่อการป้องกันและพลิกผันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. รู้แหล่งและรู้วิธีคัดเลือกวัตถุดิบทำอาหารพืชเป็นหลัก
3. รู้หลักและวิธีและมาตรฐานการชั่งตวงวัดในการทำอาหาร
4. รู้หลักและวิธีใช้อุปกรณ์ทำอาหารพืชเป็นหลักที่สำคัญ รวมทั้งเครื่องปั่นความเร็วสูงไม่ทิ้งกาก เตาอบไฟฟ้า เตาแก้ส เครื่องไมโครเวฟ เครื่องทำไอซ์ฟรุต ตู้แช่เย็น และภาชนะผิวไม่ติดมัน
5. รู้เมนูอาหารพืชเป็นหลักที่จำเป็น

วัตถุประสงค์ด้านทักษะ (skill)

1. สามารถเลือกวัตถุดิบอาหารพืชเป็นหลักที่มีคุณภาพจากแหล่งที่เชื่อถือได้ด้วยตัวเอง
2. สามารถชั่งตวงวัดวัดถุดินทำอาหารด้วยระบบเมตริกด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง
3. สามารถใช้อุปกรณ์ทำอาหารพืชเป็นหลักที่สำคัญ รวมทั้งเครื่องปั่นความเร็วสูงไม่ทิ้งกาก เตาอบไฟฟ้า เตาแก้ส เครื่องไมโครเวฟ เครื่องทำไอซ์ฟรุต ตู้แช่เย็น และภาชนะผิวไม่ติดมัน ด้วยตนเอง
4. สามารถปรุงอาหารพืชเป็นหลักต่อยอดจากหลักสูตร PBWF Cooking Class-1 อย่างน้อย 5 เมนู ด้วยตนเอง คือ
(1.) สะเต็กฟองเต้าหู้
(2) แกงจืดแตงกวายัดไส้วีแกน
(3) แกงหยวกกล้วย
(4) ผัดไทยฟองเต้าหู้
(5) สาคูวีแกน

วัตถุประสงค์ด้านเจตคติ (Attitude)

 ให้เชื่อว่าการทำอาหารพืชเป็นหลักโดยไม่ใช้น้ำมันทำได้ง่าย และอร่อยด้วย

การจัดประสบการณ์เรียนรู้ (Learning experience)

1. แจกหนังสือคู่มือการทำอาหารพืชเป็นหลักคนละเล่ม
2. บรรยายนำหลักโภชนาการแบบ low fat, plant based, whole food โดยแพทย์ของเวลเนสวีแคร์
3. การสาธิตสอนแสดงการทำอาหารโดยทีมงานวิทยากรของเวลเนสวีแคร์
4. การลงมือปฏิบัติการทำอาหารด้วยตนเองทุกเมนูที่ครัวปราณา โดยมีอุปกรณ์ครัวประจำตัวแต่ละคน

การประเมินผล (Evaluation)

1. ประเมินความรู้โดยการสอบถามปากเปล่า กรณีที่สอบความรู้ไม่ผ่าน วิทยากรจะซ่อมโดยการอธิบายซ้ำให้เข้าใจ
2. ประเมินทักษะโดยวิทยากรใช้เช็คลิสต์ประเมินผู้เรียนรายคนทีละรายการทีละเมนู ว่าผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์เชิงทักษะ (ทำได้เอง) ครบทุกข้อ ในกรณีที่ยังปฏิบัติบางทักษะได้ไม่ครบวิทยากรจะให้ปฏิบัติซ้ำ

ตารางวันเวลาการฝึกอบรม

การฝึกอบรมครั้งถัดไปจะมีวันที่ 12 พค. 62 ครั้งต่อไปจะมีวันไหนบ้างสามารถตรวจสอบได้ที่คอลัมน์ขวามือของบล็อกนี้ หรือที่เว็บไซท์ www.wellnesswecare.com ตารางการฝึกอบรมตั้งแต่เช้าถึงเย็น มีดังนี้

8.30 – 9.00 น.  ลงทะเบียนและเตรียมตัวเรียนทำอาหาร
9.00 – 9.30   บรรยายนำเรื่องหลักโภชนาการแบบ low fat, plant based, whole food
9.30 – 12.30 น.  ลงมือปฏิบัติการทำอาหารภาคเช้า

เมนู (1.) สะเต็กฟองเต้าหู้
เมนู (2) แกงจืดแตงกวายัดไส้วีแกน
เมนู (3) แกงหยวกกล้วย
เมนู (4) ผัดไทยฟองเต้าหู้

พักเบรกอาหารว่างในระหว่างการทำงาน

12.30 – 14.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

เมนู (5) สาคูวีแกน

    ค่าเรียน PBWF Cooking Class2 

     ค่าเรียนคนละ 3,500 บาท ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างสองเบรก ค่าวิทยากร ค่าวัตถุดิบอาหาร และตำราอาหารของครัวปราณา (ราคา 300 บาท) อีกคนละเล่ม แต่ไม่รวมค่าเดินทาง ทุกคนต้องเดินทางไปเอง และไม่รวมค่าที่พัก

     กรณีประสงค์ที่จะพักค้างคืนที่เวลเนสวีแคร์ ก็มีห้องพักให้ (ห้องละสองเตียง) ค่าห้องรวมอาหารเช้า (สองคน) ลดพิเศษจากคืนละ 3,000 บาทเหลือ 2,000 บาทสำหรับผู้เข้าเรียน PBWF Cooking Class บวกค่าอาหารเย็นอีกหัวละ 200 บาท

     วิธีลงทะเบียนเข้าเรียน

             ลงทะเบียนได้ 3 วิธี

(1) ผ่านทางไลน์ @wellnesswecare
(2) อีเมล chernkwan@wellnesswecare.com
(3) โทรศัพท์ หมายเลย 0636394003

วิธีลงทะเบียนเข้าเรียน

    1. โทรศัพท์ลงทะเบียนกับเวลเนสวีแคร์ที่คุณเชิญขวัญ (เอ๋ย) หมายเลข  0636394003
    2. ลงทะเบียนทางไลน์ @wellnesswecare
    3. ลงทะเบียนทางอีเมล host@wellnesswecare.com
    4. (ปิดการใช้งานชั่วคราว) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซท์และจ่ายเงินทางออนไลน์ได้ที่ https://www.wellnesswecare.com/th/program/good-health-by-yourself-th/13

     ในทุกกรณีเมื่อได้ที่นั่งแล้ว จะต้องโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสมุทรปราการ ชื่อบัญชี  บริษัท เมก้า วี แคร์ จำกัด เลขที่บัญชี 007-368-5478 ภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้สำรองที่เรียนแล้ว หากพ้น 24 ชั่วโมงไปแล้วถือว่าสละสิทธิ์ ที่นั่งที่สำรองได้จะถูกจัดสรรไปให้ผู้อื่นก่อน

     กรณีมีปัญหาให้โทรศัพท์หาน้องเจ้าหน้าที่ชื่อคุณเอ๋ย (เชิญขวัญ) ที่ 0636394003

     การเดินทางไป

     ครัวปราณา อยู่ในเวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านมวกเหล็กวาลเลย์ ย่านมวกเหล็ก-เขาใหญ่ สามารถใช้ Google map โดยคีย์คำว่า wellness we care หรือใช้แผนที่ข้างล่าง

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

……………………………