Latest

The BROAD Study งานวิจัยลดน้ำหนักด้วยอาหารพืชเป็นหลักที่ดีที่สุดเท่าที่มีมา

     งานวิจัยลดน้ำหนักด้วยอาหารพืชเป็นหลักที่ลงทุนทำแบบแบ่งกลุ่มสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบ (RCT) เท่าที่ผ่านมามีน้อยมาก งานวิจัย BROAD Study นี้จัดว่าเป็นงานวิจัยแรกที่ทำอย่างรอบคอบรัดกุมและผลวิจัยก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย งานวิจัยนี้ทำในชุมชนที่เมืองจิสบอร์น ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเอาคนที่ได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกินที่อายุอยู่ระหว่าง 35-70 ปีมา 65 คน จับฉลากแบบสุ่มแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้กินอาหารพืชเป็นหลักแบบไขมันต่ำ (PBWF) โดยไม่กินเนื้อสัตว์เลยร่วมกับกินวิตามินบี.12

อ่านต่อ