Latest

รีทรีตผู้ป่วยมะเร็ง Cancer Retreat (CR5) ครั้งแรกของการผสมผสานการแพทย์สองแบบ

(ภาพวันนี้: ดอกรัสเชียนเสจบนแจกัน)

ผมหยุดทำแค้มป์มะเร็งมาเป็นปีแล้ว ด้วยเหตุผลว่าสิ่งที่ทำให้ ไม่ตรงกับความคาดหวังของผู้ป่วย ผมทำได้แค่แนะนำวิธีอยู่กับมะเร็งอย่างไรให้ชีวิตมีคุณภาพ แต่ผู้ป่วยคาดหวังว่าทำอย่างไรให้มะเร็งหาย ครั้นจะให้ผมไปหาเอาการรักษาของแพทย์ทางเลือกเข้ามาผสมผสาน ผมก็ไม่มีความรู้อะไรเลยในเรื่องเหล่านั้น จึงตัดปัญหา..เลิกทำ

จนกระทั่งผมได้พบกับคุณหมอโบ (พญ.ภัควีร์ นาคะวิโร) ซึ่งเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่สนใจเรื่องการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยหลักการดูแลรักษาแบบองค์รวม (holistic) ทั้งด้านกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ และเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่เปิดใจกว้างว่าสำหรับโรคที่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หายอย่างโรคมะเร็ง ทางที่เหลือที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยในความเห็นของเธอก็คือการผสมผสานการแพทย์ทางเลือกที่มีอยู่เข้ากับการแพทย์แผนปัจจุบัน (integrative health care) ซึ่งเป็นไอเดียที่ผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงชวนเธอมาทำแค้มป์ผู้ป่วยมะเร็งที่เวลเนสวีแคร์ ให้เธอเป็นหัวหน้าแค้มป์จัดทำหลักสูตรของแค้มป์เป็นแม่งานในการสอนและดึงคนที่สามารถในศาสตร์ทางเลือกต่างๆมาช่วยกันสอนหรือช่วยกันทำ (ตัวหมอสันต์เองเข้าไปช่วยสอนเฉพาะเรื่องการจัดการความเครียดด้วยวิธีวางความคิด)

ในที่สุดคุณหมอโบก็ตกผลึกออกมาเป็น รีทรีตผู้ป่วยมะเร็ง ครั้งที่ 5 (CR5) ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงวันที่ 24 – 27 พย. 2565 ที่เวลเนสวีแคร์เซนเตอร์ มวกเหล็ก สระบุรี ผมจึงของดการตอบคำถามในวันนี้เพื่อให้พื้นที่แก่รายละเอียดของแค้มป์นี้ เผื่อจะมีประโยชน์สำหรับแฟนบล็อกทึ่ป่วยเป็นมะเร็งและสนใจที่จะมารีทรีตครั้งนี้

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

…………………………………………………………..

รีทรีตผู้ปวยมะเร็ง ครั้งที่ 5 (CR5) ของ พญ.ภัควีร์ นาคะวิโร (หมอโบ)

วันเวลา

24 – 27 พย. 2565

สถานที่

เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ สระบุรี

คอนเซ็พท์ วัตถุประสงค์ เนื้อหา

เอาพื้นฐานการแพทย์แผนปัจจุบันในเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย การใช้ชีวิต และการฟื้นฟูโรคมะเร็งหลังการรักษาด้วยการผ่าตัด ฉายแสง และเคมีบำบัด เป็นแก่นกลาง แล้วนำวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ทางเลือก ทั้งการแพทย์แผนไทย และอายุรเวดะ ที่เห็นร่วมกันว่าปลอดภัยเข้ามาคลุกเคล้าผสมผสาน ขึ้นมาเป็นประสบการณ์เรียนรู้สี่วันที่มีทั้งการฟื้นฟูของแผนปัจจุบันและการบำบัดรักษามะเร็งของแพทย์ทางเลือก

เนื้อหาประสบการณ์การเรียนรู้

  1. พยาธิสรีรวิทยาของโรคมะเร็ง และของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

2. การฟื้นฟูร่างกายหลังป่วยเป็นมะเร็งด้วยอาหารพืชเป็นหลัก

3. การออกกำลังกายสี่แบบหลังป่วยเป็นมะเร็ง

4. การจัดการความเครียด การวางความคิด การเปิดรับและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในชีวิต

5. หลักการพื้นฐานของการแพทย์แผนไทยและอายุรเวทและการนำมาใช้ในการรักษามะเร็ง

6. สมุนไพรและพืชที่ใช้รักษามะเร็ง ทั้งตามหลักวิชาของแพทย์แผนไทย และทั้งตามผลวิจัยทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

7. สุขศาสตร์การนอนหลับ

8. ทักษะการทำอาหารพืชเป็นหลักเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

9. รับการบำบัดรักษามะเร็งโดยวิธีการแพทย์แผนไทยและอายุรเวท ทั้งนวดบำบัด น้ำมันบำบัด และใช้พืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ (สำหรับผู้ไม่ประสงค์จะรับยาบำบัดมะเร็งใดๆที่นอกเหนือจากยาเคมีบำบัดของแพทย์แผนปัจจุบัน สามารถงดเว้นการบำบัดด้วยสมุนไพรได้)

รีทรีตผู้ป่วยมะเร็งจัดเพื่อใครบ้าง

  1. ผู้ป่วยมะเร็งทุกอวัยวะ ทั้งที่ผ่านการรักษาผ่าตัดเคมีบำบัดฉายแสงครบแล้ว และทั้งที่ปฏิเสธการรักษา
  2. ผู้ทำหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง (care giver)

ตารางกิจกรรม

วันแรก

8.00 – 9.00          Registration ลงทะเบียน เช็คอินเข้าห้องพัก

9.00 – 9.30          Camp introduction แนะนำภาพรวมแคมป์และรายละเอียดกิจกรรม (พญ.ภัควีร์ นาคะวิโร)

9.30 – 16.00        Meet doctors พบแพทย์เป็นรายคน จัดทำประวัติ ตรวจร่างกาย รับคำอธิบายแนวทางบำบัดเฉพาะบุคคล (พญ.ภัควีร์ นาคะวิโร และทีมแพทย์แผนไทย) สลับกับการบำบัดรายคนด้วยวิธีนวดน้ำมันบำบัด(Shirodhara)

** 11.00 – 14.00 รับประทานอาหารกลางวัน

** 18.00 – 20.00 รับประทานอาหารเย็น

วันที่สอง

6.30 – 8.45         

– Vapor Aroma ไอหอมระเหยบำบัด

– Exercise for cancer: Balance and barefoot walking, Flexibility exercise ออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ฝึกการทรงตัว ฝึกความยืดหยุ่น (น.พ.ปัณณพัฒน์ ลาวัลย์ตระกูล และ พท.ป. สุภัสสรณ์ แก้วกลิ่น)

– Workshop: Trace element สาธิตการทำเครื่องดื่มเสริมแร่ธาติจากพืชธรรมชาติกว่า 100 ชนิด พร้อมทดลองดื่ม

– ดื่ม WeCare Tumeric Drink ช่วยปรับสมดุลและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย

8.45 – 10.00        รับประทานอาหารเช้าและเวลาส่วนตัว

10.00 – 10.45     กลุ่มบำบัด ทำความรู้จักและแชร์เรื่องราวต่อกันและกัน

10.45 – 11.00     พักเบรค

11.00 – 12.00    

– Pathophysiology of cancer and immunity system กลไกการเกิดมะเร็งและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกับมะเร็ง (พญ.ภัควีร์ นาคะวิโร)

– การรักษาแบบองค์รวมเพื่อให้ชีวิตสมดุล เพิ่มภูมิคุ้มกันโรคตามศาสตร์แผนไทย (พท.ป. สุภัสสรณ์ แก้วกลิ่น)

12.00 – 14.00    

Workshop PBWF Cooking สาธิตการทำอาหารเสริมภูมิคุ้มกันจากพืชเป็นหลัก และรับประทานอาหารกลางวัน

14.00 – 15.30    

– Thai Traditional Medicine Principle หลักการพื้นฐานและการรักษามะเร็งของแพทย์แผนไทย (พท.ป. สุภัสสรณ์ แก้วกลิ่น)

– Common symptoms in cancer  อาการรบกวนที่พบบ่อยจากมะเร็ง (พญ.ภัควีร์ นาคะวิโร)

– การรักษาสมดุลของธาติเพื่อรักษาอาการจากมะเร็งตามศาสตร์แผนไทย (พท.ป. จุฑารัตน์  บุญเมือง)

15.30 – 16.30     Workshop WeCare Tumeric Drink สาธิตการทำเครื่องดื่มเสริมภูมิคุ้มกัน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการบำบัดในวันนี้

15.30 – 18.00     Alternative treatment เข้ารับการบำบัดโดยศาสตร์แพทย์ทางเลือก (ทีมแพทย์แผนไทย)

18.00 – 20.00     รับประทานอาหารเย็น

วันที่สาม

6.30 – 8.30          – Vapor Aroma ไอหอมระเหยบำบัด

– Taichi and mindfulness ออกกำลังกายฝึกสมาธิ (นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์)

– Workshop: Kombucha สาธิตการทำเครื่องดื่มเพิ่ม Probiotics

– ดื่ม WeCare Turmeric drink ช่วยปรับสมดุลและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย

8.30 – 10.00        รับประทานอาหารเช้าและเวลาส่วนตัว

10.00 – 12.00     Stress management กลไกการเกิดความเครียดและการวางความคิด (นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์)

10.45 – 11.00     พักเบรค

12.00 – 14.00     Workshop PBWF Cooking สาธิตการทำเครื่องดื่มเสริมภูมิคุ้มกัน ต้านอนุมูลอิสระจากพืช               ธรรมชาติ

รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 – 15.30     Music therapy ดนตรีบำบัด (ทีมนักดนตรีบำบัด)

15.30 15.45        เสริฟ Easing Tea ชาเพื่อการผ่อนคลาย และแนะนำสมุนไพรที่ช่วยในการนอน และนำไปใช้ด้วยตัวเองที่ห้องพักในคืนนี้

15.45 – 16.45     Workshop WeCare Tumeric Drink สาธิตการทำเครื่องดื่มเสริมภูมิคุ้มกัน สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการบำบัดในวันนี้

15.45 – 18.00     Alternative treatment เข้ารับการบำบัดโดยศาสตร์แพทย์ทางเลือก (ทีมแพทย์แผนไทย)

18.00 – 20.00     รับประทานอาหารเย็น

วันที่สี่

6.30 – 8.00          – Vapor Aroma ไอหอมระเหยบำบัด

– Exercise for cancer: Aerobic & strengthening exercise ออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง เสริมความแข็งแรงของหัวใจและกล้ามเนื้อ (น.พ.ปัณณพัฒน์ ลาวัลย์ตระกูล)

– ดื่ม WeCare Tumeric Drink ช่วยปรับสมดุลและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย

8.00 – 10.00        รับประทานอาหารเช้าและเวลาส่วนตัว

10.00 – 10.30     Sleep hygiene สุขศาสตร์การนอนหลับ (น.พ.ปัณณพัฒน์ ลาวัลย์ตระกูล)

10.30 – 10.45     พักเบรค

10.45 – 11.15     การนอนหลับกับศาสตร์แผนไทย (พท.ป. สุภัสสรณ์ แก้วกลิ่น)

11.15 – 12.00     ตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ (ทีมแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทย)

12.00 – 14.00     Workshop PBWF Cooking สาธิตการทำอาหารเพิ่มพลังงานจากพืช

รับประทานอาหารกลางวัน

14.00                   ปิดแคมป์

การลงทะเบียนเข้าแค้มป์ CR5

วิธีลงทะเบียนเข้าเรียน

1. โทรศัพท์ลงทะเบียนกับเวลเนสวีแคร์ที่หมายเลข  063 6394003 หรือ 02 038 5115
2. ลงทะเบียนทางไลน์ @wellnesswecare
3. ลงทะเบียนทางอีเมล host@wellnesswecare.com
ในทุกกรณีเมื่อได้ที่นั่งแล้ว จะต้องโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสมุทรปราการ ชื่อบัญชี  บริษัท เมก้า วี แคร์ จำกัด เลขที่บัญชี 007-368-5478 ภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้สำรองที่เรียนแล้ว หากพ้น 24 ชั่วโมงไปแล้วถือว่าสละสิทธิ์ ที่นั่งที่สำรองไว้ให้ท่านจะถูกจัดสรรไปให้ผู้อื่นโดยอัตโนม้ติ

     9. การตรวจสอบตารางแค้มป์

สามารถตรวจสอบตารางแค้มป์ล่วงหน้าได้โดยวิธีสอบถามทางโทรศัพท์ที่หมายเลข  0636394003 หรือทางไลน์ @wellnesswecare หรือทางอีเมล host@wellnesswecare.com

 ราคาค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนสำหรับตลอดคอร์ส (เข้าแค้มป์ 4 วัน 3 คืน) คนละ 25,000 บาทสำหรับตัวผู้ป่วยเฉพาะผู้ลงทะเบียนภายใน 31 ตค. 65 กรณีลงทะเบียนหลัง 31 ตค. 65 คนละ 29,000 บาท ค่าลงทะเบียนนี้รวมถึงใช้จ่ายในการเข้าแค้มป์ ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ ค่าที่พัก 4 วัน 3 คืน ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์การฝึกทักษะ ค่าตรวจร่างกายโดยแพทย์ ค่าเจาะเลือดฉุกเฉินกรณีที่แพทย์สั่งให้เจาะ
แต่ราคานี้ไม่ครอบคลุมถึงค่าเดินทางไปและกลับระหว่างบ้านของท่านกับเวลเนสวีแคร์ (ผู้ป่วยไปเองกลับเอง) ไม่ครอบคลุมค่ายาและค่ารักษาพยาบาลส่วนบุคคลของแต่ละท่าน ไม่ครอบคลุมบริการพิเศษที่ท่านเลือกใช้เป็นการเแพาะตัวเช่นการนวดต่างๆ

กรณีเป็นผู้ติดตาม หรือผู้ดูแล หรือ caregiver จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ติดตามซึ่งมีค่าลงทะเบียนคนละ 19,000 บาทสำหรับ early bird และ 23,000 บาทหลัง 31 ตค. 65 ราคานี้รวมค่ากิน ค่าอยู่ ค่าที่พักห้องเดียวกับผู้ป่วยของตน ค่าเข้าร่วมเรียน แต่ไม่รวมการตรวจรักษาโดยแพทย์ ไม่รวมการบำบัดรักษาทุกรายการ (ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามแบบไม่ได้ลงทะเบียน)

พญ.ภัควีร์ นาคะวิโร (หมอโบ)

……………………………………………………..