About

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ พบ. Cert.Cardiovascular & Thoracic Surgery (GLH, NZ) วว.ศัลย์หัวใจหลอดเลือดและทรวงอก อว.เวชศาสตร์ครอบครัว

อดีตเป็นศัลยแพทย์หัวใจที่ต่อมาหันมาสนใจเวชศาสตร์ครอบครัว เคยทำงานบริหารเป็นผู้อำนวยการ รพ.พญาไท 2 อยู่ 6 ปี ตอนนี้เกษียณแล้วและไปตั้ง Wellness We care Center ที่ อ.มวกเหล็ก เปิดแค้มป์สุขภาพ สอนให้คนมีสุขภาพดีด้วยตัวเอง (GHBY) และสอนคนที่ป่วยแล้วให้พลิกผันโรคด้วยตัวเอง (RDBY) ด้วย

(1) โภชนาการที่มีพืชเป็นอาหารหลัก

(2) การออกกำลังกาย

(3) การจัดการความเครียดอย่างเป็นระบบ

(4) การเข้ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

ทำงานจิตอาสา คือ ช่วยมูลนิธิสอนช่วยชีวิต มูลนิธิช่วยผ่าตัดหัวใจเด็ก และเป็นที่ปรึกษาให้กับรพ.มวกเหล็กด้วย มีงานอดิเรกทำสวนปลูกผักปลูกดอกไม้ เคยทำ “ไร่หมอสันต์เกษตรอินทรีย์” แล้วเลิกไปเพราะเงินหมด ตอนนี้หลงเชื่อเพื่อนและไปเริ่มทำฟาร์มใหม่อีกแล้วที่มวกเหล็ก ชื่อ Nature We Care Farm แบบว่า “..ไปโดนเขาหลอกอีกแล้ว น้องแก้วไม่เข็ด” แต่คราวนี้หมอสันต์มั่นใจว่าทำได้ยั่งยืนแน่นอนเพราะเพื่อนเป็นคนออกเงิน บล็อกนี้เป็นการสื่อสารแบบวันเวย์คือหมอสันต์เขียนมาข้างเดียว ท่านที่มีคำถามสุขภาพกรุณาส่งไปให้หมอสันต์ทางอีเมลที่ chaiyodsilp@gmail.com โดยต้องออกตัวก่อนว่าหมอสันต์ไม่มีปัญญาตอบเมล์ได้หมดดอก แต่จะพยายามตอบคำถามที่ไม่ซ้ำกับของคนอื่นทุกเมล์

ลิขสิทธิ์บทความโดย drsant.com ท่านที่ต้องการขอนำข้อมูลไปใช้โปรดติดต่อที่ contactdrsant@gmail.com และ chaiyodsilp@gmail.com