About

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ พบ. Cert.Cardiovascular & Thoracic Surgery (GLH, NZ) วว.ศัลย์หัวใจหลอดเลือดและทรวงอก อว.เวชศาสตร์ครอบครัว

อดีตเป็นศัลยแพทย์หัวใจที่ต่อมาหันมาสนใจเวชศาสตร์ครอบครัว เคยทำงานบริหารเป็นผู้อำนวยการ รพ.พญาไท 2 อยู่ 6 ปี ตอนนี้เกษียณแล้วและไปตั้ง Wellness We care Center ที่ อ.มวกเหล็ก เปิดแค้มป์สุขภาพ สอนให้คนมีสุขภาพดีด้วยตัวเอง (GHBY) และสอนคนที่ป่วยแล้วให้พลิกผันโรคด้วยตัวเอง(RDBY) ด้วย

(1) โภชนาการที่มีพืชเป็นอาหารหลัก

(2) การออกกำลังกาย

(3) การจัดการความเครียดอย่างเป็นระบบ

(4) การเข้ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

ทำงานจิตอาสา คือ ช่วยมูลนิธิสอนช่วยชีวิต มูลนิธิช่วยผ่าตัดหัวใจเด็ก และเป็นที่ปรึกษาให้กับรพ.มวกเหล็กด้วย มีงานอดิเรกทำสวนปลูกผักปลูกดอกไม้ เคยทำ “ไร่หมอสันต์เกษตรอินทรีย์” แล้วเลิกไปเพราะเงินหมด ตอนนี้หลงเชื่อเพื่อนและไปเริ่มทำฟาร์มใหม่อีกแล้วที่มวกเหล็ก ชื่อ Nature We Care Farm แบบว่า “..ไปโดนเขาหลอกอีกแล้ว น้องแก้วไม่เข็ด” แต่คราวนี้หมอสันต์มั่นใจว่าทำได้ยั่งยืนแน่นอนเพราะเพื่อนเป็นคนออกเงิน บล็อกนี้เป็นการสื่อสารแบบวันเวย์คือหมอสันต์เขียนมาข้างเดียว ท่านที่มีคำถามสุขภาพกรุณาส่งไปให้หมอสันต์ทางอีเมลที่ chaiyodsilp@gmail.com โดยต้องออกตัวก่อนว่าหมอสันต์ไม่มีปัญญาตอบเมล์ได้หมดดอก แต่จะพยายามตอบคำถามที่ไม่ซ้ำกับของคนอื่นทุกเมล์

ลิขสิทธิ์บทความโดย drsant.com ท่านที่ต้องการขอนำข้อมูลไปใช้โปรดติดต่อที่ contactdrsant@gmail.com