Tag: MRI

มะเร็ง

MRS บอกชนิดของมะเร็งสมองได้ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ตัดชิ้นเนื้อ

อยากรบกวนขอให้คุณหมอให้ความรู้เรื่อง MRI ตรวจมะเร็งสมองในประเด็นต่อไปนี้ครับ 1. หลักการทำงานของ MRI มีหลักอย่างไร 2. คำว่า hypersignal T2 change คืออะไร 3. MRI Spectroscopy ต่างจาก MRI ทั่วไปอย่างไร 4.

อ่านต่อ
โรคหัวใจ

ใส่ขดลวดหัวใจ (stent) แล้วเข้าเครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็ก (MRI) ได้หรือไม่

เรียนคุณหมอ สืบเนื่องจาก email 15 June email add  ผิด ปัญหาไม่ถึงคุณหมอ  ระหว่างรอความหวังจากคุณหมอ. ไปหาหมอกระดูกเขาว่ากระดูกอาจทับเส้นประสาท ให้ทำMRI วันที่ 4 กค นี้ และวันนี้คนจาก รพ โทรมาถามว่า ใส่เหล็กที่กระดูกสันหลังรึเปล่า

อ่านต่อ