Latest

หมอสันต์ประกาศชวนคนไทยทั่วไปเข้าร่วมงานวิจัยอาหารไทยเพื่อสุขภาพ (Healthy Thai Diet)

วันนี้ของดตอบคำถามหนึ่งวันเพื่อประกาศปชส.ชวนแฟนบล็อกเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมงานวิจัยอาหารไทยเพื่อสุขภาพที่หมอสันต์เคยเกริ่นไว้นานแล้ว

งานวิจัยอาหารไทยสุขภาพ

การวิจัยนี้ทำโดยคณะผู้วิจัย 13 คนโดยมีหมอสันต์เป็นหัวหน้าคณะ มีวัตถุประสงค์ที่จะตอบคำถามว่าการบริโภคอาหารไทยสุขภาพ(Healthy Thai Diet-HTD) ซึ่งเป็นอาหารไทยแท้ใช้เครื่องปรุงอาหารไทยแท้ได้ทุกอย่างรวมทั้งกะทิ กะปิ น้ำปลา แต่เปลี่ยนเฉพาะวัตถุดิบอาหารให้เป็นพืชล้วนๆไม่มีเนื้อสัตว์เลย จะมีผลดีต่อสุขภาพในรูปของการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก น้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด ความดันเลือด ตัวชี้วัดการอักเสบ ตัวชี้วัดการทำงานของตับและไต ชนิดจำนวนและขนาดยาที่กิน ชนิดของจุลินทรีย์ในลำไส้ และการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดที่จอประสาทตา หรือไม่

วิธีวิจัยคือคณะผู้วิจัยจะเปิดรับอาสาสมัครที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีค่าดัชนีสุขภาพ (น้ำหนัก ความดัน ไขมัน น้ำตาล) ตัวใดตัวหนึ่งสูงผิดปกติ หรือป่วยเป็นโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับอาหาร (หัวใจ เบาหวาน ความดัน ไขมันสูง อ้วน) โรคใดโรคหนึ่งโดยที่อาจจะกินยาหรือไม่กินยาอยู่ก็ได้ จำนวนรวมทั้งสิ้น 60 ท่าน แล้วใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม ซึ่งต้องกินอาหารปกติที่ตนเองเคยกิน นาน 3 เดือน และ กลุ่มทดลอง ซึ่งต้องกินอาหารไทยสุขภาพ (Healthy Thai Diet) นาน 3 เดือน แล้วใช้การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก ความดันเลือด น้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด ตัวชี้วัดการอักเสบ ตัวชี้วัดการทำงานของตับและไต ชนิดจำนวนและขนาดยาที่กิน ชนิดของจุลินทรีย์ในลำไส้ และการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดที่จอประสาทตา เป็นดัชนวัดผล

ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับ

นอกจากจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานวิจัยซึ่งจะมีผลดีต่อสุขภาพของคนที่กินอาหารไทยและต่อเกษตรกรไทยผู้ผลิตพืชอาหารไทยแล้ว อาสาสมัครทุกคนจะได้รับทราบผลการตรวจดัชนีวัดสุขภาพของตนเองอย่างละเอียดซึ่งรวมทั้งการตรวจเลือด การตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้ (microbiomes) การตรวจสภาพหลอดเลือดในจอประสาทตา และจะได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารไทยสุขภาพผ่านการเข้าแค้มป์ฝึกทำอาหารสองสัปดาห์เต็ม และได้รับหนังสือและเอกสารเพื่อใช้ในการทำอาหารเพื่อนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองต่อไปในระยะยาวด้วย

คณะผู้วิจัยจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นในการทำวิจัยนี้รวมทั้ง ค่าเดินทางจากกทม.ไปจุดนัดตรวจและเจาะเลือด และค่าเดินทางจากจุดนัดในกทม.ไปเข้าแค้มป์ที่มวกเหล็ก ค่าตรวจเลือดและตรวจพิเศษทางการแพทย์ต่างๆ ค่าเข้าแค้มป์ฝึกอบรม ค่าหนังสือและเอกสารให้ความรู้ เป็นต้น ส่วนค่าเครื่องบินรถราเดินทางจากต่างจังหวัดมานั้นต้องขออำไพที่งบมีไม่พอ ส่วนนั้นต้องรบกวนเป๋าตังค์ของใครของมันละครับ

ปฏิทินการวิจัย

15 ตค. 66- 20 พย. 66 เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมงานวิจัย

30 พย. 66 แจ้งผลการคัดเลือกอาสาสมัครและผลการแบ่งกลุ่มกลับไปยังผู้สมัครทุกท่าน

16 ธค.66 วันตรวจร่างกายและเจาะเลือดก่อนเริ่มการวิจัย (ที่ศูนย์วิจัย)

5-19 มค. 67 อาสาสมัครกลุ่มทดลองเข้าแค้มป์ฝึกทำและฝึกกินอาหารไทยสุขภาพ (14 วัน)

8 พค. 67 วันตรวจร่างกายและเจาะเลือดหลังสิ้นสุดการวิจัย

8-9 พค. 67 แค้มป์เรียนรู้อาหารไทยสุขภาพสำหรับอาสาสมัครกลุ่มควบคุม (2 วัน)

วิธีสมัครเข้าร่วมการวิจัย

QR code สำหรับกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย

ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการวิจัยได้โดยใช้ QR code ตรงนี้ หรือกดลิงค์ https://forms.office.com/r/FgLK1hCs83 เพื่อเข้าไปกรอกใบสมัครได้ทันที

สำหรับท่านที่สนใจอ่านคำชี้แจงอย่างเป็นทางการสำหรับอาสาสมัคร กรุณกดลิงค์นี้

https://drive.google.com/file/d/1J8C7mUrf9sJyBhU5K0rlhYnr1uHpt-Yg/view?usp=sharing

ส่วนท่านที่สนใจอ่านโครงการวิจัยโดยรวมทั้งหมดที่มีข้อมูลวิชาการอย่างละเอียด กรุณากดลิงค์นี้

https://drive.google.com/file/d/1VK57zcDCCx_aUsZA5BJ3M0q8hkktdm8O/view?usp=sharing

ขอเชิญชวนแฟนบล็อกหมอสันต์ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังหรือมีดัชนีสุขภาพเช่นน้ำหนักความดันไขมันน้ำตาลผิดปกติ และมีความพร้อมที่จะมาเจาะเลือดสองครั้งและมาเข้าแค้มป์แบบอยู่ยาวสองสัปดาห์ ช่วยสมัครและช่วยบอกต่อให้มีผู้สมัครเข้าร่วมวิจัยกันเยอะๆนะครับ เพราะนี่มันเป็นงานวิจัยเพื่อชาติเลยเชียวนะ หิ..หิ

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์