คอร์สลดน้ำหนักทางออนไลน์ Let Me Thin รุ่นที่ 1 โดยคุณหมอตุ่น (พญ. วริศรา รุทระวณิช)

Let Me Thin หมอสันต์ทำแค้มป์ลดน้ำหนักรูปแบบใหม่     ในบรรดาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลาย โรคหนึ่งที่อัตรารักษาหายต่ำอย่างน่าใจหายคือโรคอ้วน ถ้านับกันที่หนึ่งปี ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักได้ 10% ของน้ำหนักเดิมเป็นเวลานาน 1 ปี มีเพียง 20%เท่านั้น แต่เนื่องจากโรคอ้วนเป็นปากทางไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆเช่นโรคเบาหวาน หัวใจ ความดัน อัมพาต

แค้มป์พลิกผันโรคด้วยตนเอง (RDBY-14)

ขอแจ้งการปรับปรุงแค้มป์พลิกผันโรคด้วยตนเอง (Reverse Disease By Yourself - RDBY) ครั้งสุดท้ายของปีนี้ (RDBY-14 (วันที่ 5-9 ธค. 62) ดังนี้   1. ประเด็นสำคัญของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 1.1 ขยายเวลาเป็น 5

Spiritual Retreat (SR17) รีทรีตทางจิตวิญญาณ

หมอสันต์กลับมาทำแค้มป์ใหม่แล้ว เริ่มด้วย Spiritual Retreat (SR-15) 11-14 มิย. 63 หลังจากถูกโควิด 19 เบรคหัวทิ่มไปสามเดือน ตอนนี้หมอสันต์ค่อยๆกระมิดกระเมี้ยนกลับมาทำแค้มป์สุขภาพใหม่แล้ว คือรีบทำเสียก่อนที่จะถูกโควิด19 รอบสองเบรคอีก เริ่มด้วยแค้มป์สุขภาพดีด้วยตนเอง (GHBY-54) ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งก่อนในวันนี้ แล้วก็จะตามด้วยแค้มป์ปลีกวิเวกทางจิตวิญญาณ Spiritual retreat