ปรึกษาหมอ

กล้ามเนื้อใต้ตากระตุก

สวัสดีครับ…ผมไม่ทราบว่าเป็นอะไรใต้ตาข้างขวากระตุกตลอดเวลา มา 3 วันแล้วครับ…รบกวนสอบถามดังนี้ครับ.. 1. สาเหตุของอาการ 2. แนวทางการตรวจรักษา 3. แนวทางการป้องกัน ขอบคุณครับ… ตอบครับ 1. กล้ามเนื้อกระตุกเฉพาะที่ (muscle twitches) มีสาเหตุที่เป็นไปได้หลายอย่าง ดังนี้ 1.1 ไม่ได้เป็นโรคอะไร

อ่านต่อ