Latest

อายุ 38 ปี ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ไหม

อายุ 38 แล้ว จะฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้หรือไม่ มีประโยชน์ไหม เพราะเคยถามหมอสูตินรีแล้วหมอบอกว่าเขาฉีดให้ได้ถ้าอายุไม่เกิน 26 ปี เกินนั้นไม่ฉีดให้
…………………………………………………………..

ตอบครับ

ที่คุณหมอสูติตอบคุณนั้น เป็นไปตามข้อบ่งชี้ของการใช้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV vaccine) ณ สมัยนั้น ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนงานวิจัยที่ทำในคนอายุ 9-26 ปี

แต่ปัจจุบันนี้ได้มีหลักฐานวิจัยใหม่ชื่องานวิจัย FUTURE III ซึ่งพิสูจน์ได้แล้วว่าวัคซีนนี้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้หญิงอายุ 24-45 ปีได้ดีเช่นกัน งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Lancet เมื่อปีกลาย โดยเอาคน 3,817 คนโดยไม่เลือกว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่มี ติดเชื้อแล้วหรือไม่ติด เอามาจับฉลากแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งฉีดอีกกลุ่มหนึ่งไม่ฉีดวัคซีน (ยี่ห้อ Gardasil ) แล้วตามดู 4 ปี พบว่ากลุ่มที่ฉีดมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้นแน่นอนและปลอดภัย ต่อมาเมื่อกลางปีนี้เอง คณะกรรมการผลิตภัณฑ์แพทย์ในคน (CHMP) ของยุโรปก็ได้ขยายข้อบ่งชี้ให้ใช้วัคซีนนี้ในหญิงอายุ 27-45 ปีได้

โดยสรุปก็คือคุณฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV vaccine) ได้ และจะได้ประโยชน์จากวัคซีนเต็มๆเช่นเดียวกับคนอายุน้อย โดยมีความปลอดภัยเท่ากันครับ

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

บรรณานุกรม

1. Munoz N et al. Safety, immunogenicity, and efficacy of quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16, 18) recombinant vaccine in women aged 24–45 years: a randomised, double-blind trial. Lancet 2009; 373: 1949–57