Latest

หมอน้อยโดนทาบทามเป็นผอ.

อาจารย์สันต์ครับผมนพ. … เป็น intern2 จบจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย … ใช้ทุนประมาณ 1ปี 5 เดือน. ประจำอยู่รพ. … จังหวัด … ได้ประมาณ5 เดือน เป็นแฟนในบล๊อคอาจารย์มานานละครับ เคยอ่านเรื่องก่อนที่เคยเขียน เรื่องหมอน้อยอยากเป็นผอ.รพ.

อ่านต่อ