Latest

หมอสันต์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพประจำเวลเนสวีแคร์

วันนี้ขอใช้พื้นที่บล็อกประกาศรับสมัครงานซะหนึ่งวันนะครับ

รับสมัครงานตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ (RN) ประจำเวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์บัญฑิต (พย.บ) หรือ BNS หรือเทียบเท่า
2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
3. มีความชอบและสนใจงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัว อันได้แก่การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และโภชนาการ เป็นพิเศษ
4. มีสุขภาพแข็งแรง เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว
5. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
6. ไม่จำกัดอายุ
7. ไม่จำกัดประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เป็นผู้ช่วยแพทย์ ในการตรวจประเมินสุขภาพ สอน แนะนำ และติดตามผู้ป่วย ที่มาเข้ารับการอบรมในคอร์สต่างๆที่เวลเนสวีแคร์ (WWC)
2. เป็นผู้ช่วยแพทย์ ในการประสานงาน ตอบคำถาม สอน แนะนำ และติดตามผู้ป่วยที่เป็นสมาชิกของคลินิกบริหารสุขภาพตนเอง (SMC) บนอินเตอร์เน็ท
3. เป็นพยาบาลประจำการเวลเนสวีแคร์ ทำหน้าที่บำบัดฉุกเฉินเบื้องต้นระหว่างที่รอรถพยาบาลในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นใน WWC และเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เช่นศูนย์รถพยาบาล รพ.ชุมชน รพ.ศ. เป็นต้น
4. เป็นผู้ดูแลความพร้อมของเครื่องมือ ยา อุปกรณ์ ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย หรือรักษา ในคลินิกของ WWC
5. เป็นผู้รับผิดชอบในระเบียบปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (WI: Medical Emergency) ของ WWC ซึ่งรวมถึงการดำเนินการให้มีการซ้อมปฏิบัติการ หรือจัดชั้นเรียนฝึกอบรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง ตามรอบเวลาอันควร
6. ทำงานอื่นๆที่ประธานเวลเนสวีแคร์มอบหมาย

เงื่อนไขประกอบการจ้างงาน

1. เป็นการจ้างงานในรูปแบบมีเงินเดือนประจำจนถึงเวลาเกษียณ

2. การมาทำงานกับเวลเนสวีแคร์ เป็นการตกลงร่วมกันในเป้าหมายหลักของการทำงาน คือการมุ่งสอนให้คนป่วยและคนทั่วไปสามารถป้องกันและพลิกผันโรคของตัวเองได้ด้วยตัวเอง โดยใช้หลักวิชาการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นแก่นกลาง ผสมผสานกับการแพทย์ทางเลือกในรูปแบบต่างๆในขอบเขตที่ปลอดภัยและได้ประโยชน์

3. ต้องอยู่ประจำทุกวันทำการ ที่เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยต้องดูแลตัวเองในเรื่องอาหารการกิน การเดินทาง และการใช้ชีวิตส่วนตัว โดยทางเวลเนสวีแคร์รับผิดชอบจัดที่พักให้

4. ต้องทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (48 ชั่วโมง) หยุดเฉพาะวันอังคาร มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันลาพักร้อน ลากิจ ลาป่วย ลาไม่รับเงินเดือน ในกรณีที่ต้องทำงานนอกเวลา มีค่าทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่ไม่มีงานรับผิดชอบติดพันอาจโยกย้ายสลับวันหยุดกับวันทำงานตามความจำเป็นเพื่อให้ไปทำภาระกิจส่วนตัวได้

5. ต้องตกลงยินยอมเข้าเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน โดยถือเป็นเวลาทำงาน คือ (1) หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (PA-FM) (2) หลักสูตรครูโยคะ (3) หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ดูแล (4) หลักสูตร PBWF Cooking Class

เงินเดือน-ค่าจ้าง

ผู้สมัครเป็นผู้เสนอเงินเดือนที่ตนเองต้องการให้เวลเนสวีแคร์พิจารณา

วิธีสมัคร

ผู้สนใจ กรุณาเขียนอีเมลถึงหมอสันต์โดยตรงที่ chaiyodsilp@gmail.com

(ปล. ระหว่างบรรทัด)
     ระหว่างบรรทัด หมายถึงข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งอาจมีประโยชน์สำหรับผู้สมัคร 

     1. เวลเนสวีแคร์ตั้งอยู่ในมวกเหล็กวาลเลย์ ซึ่งเป็นรีสอร์ทกึ่งร้าง หรือเป็นเมืองลับแลอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวห่างไกลผู้คน ไม่มีแสงสีลีลาศใดๆ ใครคิดจะไปอยู่ตลอดชีพควรไปดูสถานที่จริงก่อน
     2. เวลเนสวีแคร์มีสถานะตามกฎหมายเป็นแผนกหนึ่งของบริษัทเมก้าวีแคร์ แม้ว่ากลุ่มบริษัทเมก้าจะเป็นบริษัทยิ่งใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์มียอดขายปีละห้าพันล้าน แต่เวลเนสวีแคร์เป็นหน่วยงานไส้ติ่งที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้คนให้รู้จักดูแลสุขภาพของตัวเอง งานแผนกนี้ทำให้ตายก็ไม่มีกำไร มีแต่จะเสียเงิน ดังนั้นการทำงานในเวลเนสวีแคร์จึงจะไม่มีโบนัสตลอดกาล มีแต่เบี้ยขยันเล็กๆน้อยๆสำหรับคนขยันทำงานเท่านั้น
     3. ผมชอบคนเก่งแต่กลัวคนบ้าปริญญา คนเก่งต้องทำอะไรได้เองทุกอย่างนับตั้งแต่การกวาดพื้นถูพื้นเทขยะเป็นต้นไป ไม่ใช่มาเกี่ยงว่างานนี้เป็นงานไม่ตรงสะเป๊คที่ปริญญาของข้าประสาทมาดังนั้นข้าไม่ทำ   
     4. ผมชอบทำงานกับคน “ถึก” หรือคน “อึด” ชอบทำงานกับคนที่ทำ ทำ ทำ โดยไม่พูด เมื่อใดว่างงานก็สร้างงานให้ตัวเอง เมื่อใดเหงาก็สร้างความบันเทิงให้ตัวเอง เมื่อใดมีปัญหาก็แก้ไขด้วยตัวเองจนสุดความสามารถก่อน ไม่ใช่เอะอะก็โวยวาย
    5. ทำงานกับผมจะถูกบังคับให้เรียน เดี๋ยวให้เรียนนั่น เดี๋ยวให้เรียนนี่ ผมถือว่าคนที่ไม่เรียนอะไรแล้วคือคนชนิดต้นไม้ตายซาก ใครไปคบหาอยู่ใกล้ก็จะพลอยตายซากไปด้วย คนที่ถือว่าตัวเองชีวิตนี้จบกิจแล้วไม่อยากเร่ียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วจะไม่มีความสุขเมื่อมาทำงานกับผม

    

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

………………………………………..