Month: June 2018

Latest

หมอสันต์ให้สัมภาษณ์เรื่องความตื่น (ให้กับหนังสือ … ของสถาบัน…)

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ ให้สัมภาษณ์ (หนังสือ …โดย สถาบัน … ) 1. ขอทราบชื่อ นามสกุล อายุ หน้าที่การงานและบทบาทของท่านในสังคม รวมทั้งประวัติโดยย่อของท่าน ตอบ     ชื่อ นพ. สันต์ ใจยอดศิลป์

อ่านต่อ
Latest

ผลกระทบจากการเผาถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้าริมพื้นที่เกษตรกรรม

เรียนคุณหมอเบิร์ด (ผอ.รพ.มวกเหล็ก) ที่นับถือ       ขอบพระคุณคุณหมอมากที่แวะมาเยี่ยม และผมได้รับทราบและเข้าใจความวิตกกังวลของคุณหมอเรื่องผลกระทบของการที่บริษัททีพีไอ.จะขออนุมัติจากรัฐบาลขยายกำลังผลิตไฟฟ้าอีก 150 เมกาวัตต์โดยนำถ่านหินเข้ามาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทำการผลิตไฟฟ้าส่วนขยายนี้ที่โรงปูนทีพีไอ. ในรูปของเชื้อเพลิงร่วมผลิตกับเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel – RDF) โดยมีการสลับใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงตั้งแต่ 0-100% และผมได้ศึกษาข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่คุณหมอทิ้งไว้ให้ผมแล้ว ผมมีความเห็นดังนี้

อ่านต่อ
Latest

กลุ่มอาการแสบร้อนในปาก (Burning Mouth Syndrome)

เรียนคุณหมอสันต์ที่เคารพ     ไม่ได้เขียนเมลล์หาคุณหมอนานแล้ว ตั้งแต่หลายเดือนก่อนที่หนูไปเข้าแคมป์ คุณหมอและคุณหมอสมวงศ์สบายดีนะคะ ติดตามบทความคุณหมออยู่ตลอดค่ะ ไม่คิดว่าตัวเองจะมีเรื่องอะไรให้ต้องเขียนมาปรึกษา เพราะตั้งแต่กลับจาก TLM ก็พยายามทำตัวเป็นเด็กดี 555 พยายามดูแลตัวเอง จนน้ำตาลลง ไขมันลง น้ำหนักตัวลง จนถึงมา GHBY และ PBWF ก็ว่าทำตัวดีอยู่ทั้งเรื่องอาหารการกิน

อ่านต่อ