Latest, อาหารจากพืชเป็นหลัก

Let Me Thin หมอสันต์ทำแค้มป์ลดน้ำหนักรูปแบบใหม่

     ในบรรดาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลาย โรคหนึ่งที่อัตรารักษาหายต่ำอย่างน่าใจหายคือโรคอ้วน ถ้านับกันที่หนึ่งปี ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักได้ 10% ของน้ำหนักเดิมเป็นเวลานาน 1 ปี มีเพียง 20%เท่านั้น แต่เนื่องจากโรคอ้วนเป็นปากทางไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆเช่นโรคเบาหวาน หัวใจ ความดัน อัมพาต เป็นต้น ดังนั้นการจะแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้คนในระยะยาวอย่างไรเสียก็ต้องเอาโรคอ้วนให้อยู่หมัดให้ได้ ตัวผมเองได้พยายามทำแค้มป์ลดน้ำหนักมาหลายครั้งแล้ว อัตราความสำเร็จในหนึ่งปีก็ไม่หนี 20-30% และปัญหาที่ผมพบก็คือการติดตามกระตุ้นต่อเนื่องในระยะยาวในรูปแบบของแค้มป์ทำได้ยากเย็นอย่างยิ่ง เพราะคนมาเข้าแค้มป์ กลับจากแค้มป์แล้วก็กลับเลย ยากมากที่จะติดตามกันต่อเนื่องได้

     Let Me Thin

     มาในปีใหม่ 2564 นี้ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม คือฉวยโอกาสขณะอยู่ในมู้ด new year resolution หลังจากที่ได้ซุ่มทดลองทำรุ่นเล็กๆมาแล้วหนึ่งรุ่น ผมได้ตัดสินใจทำโปรแกรมลดน้ำหนักในอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า Weight Loss We Care ซึ่งเป็นโปรแกรมลดน้ำหนักผ่านทางอินเตอร์เน็ท คือหมอ เทรนเนอร์ โภชนาการ และสมาชิกผู้เข้าโปรแกรมเจอกันทางอินเตอร์เน็ท ไม่ได้เจอหน้ากันจริงๆ แต่ใช้อินเตอร์เน็ทเป็นสื่อการฝึกทักษะทางด้านอาหาร การออกกำลังกาย และการสร้างความบันดาลใจ ทำแอ๊พมือถือขึ้นมาเป็นเครื่องมือช่วยการติดตามกระตุ้นและรับฟังปัญหา โดยงานนี้ผมได้ร้องขอให้คุณหมอตุ่น (พญ. วริศรา รุทระวณิช) ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความครบเครื่องทั้งด้านการดูแลผู้ป่วยลดน้ำหนักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาแล้ว ทั้งทำเรื่องเวชศาสตร์ชลอวัย ทั้งเป็นนักนิยมอาหารพืชเป็นหลัก และทั้งเป็นนักออกกำลังกายเทรนเนอร์ด้วยตนเอง มาเป็นหัวหน้าโครงการนี้และเป็นผู้ติดตามเป็นพี่เลี้ยงให้สมาชิกที่เข้ามาลดน้ำหนักทุกคน โดยให้ชื่อคอร์สแรกนี้ว่า Let Me Thin และมีคอนเซ็พท์หลักว่า “ลดน้ำหนักอย่างมีสุขภาพดี” 

     ค่าใช้จ่าย

     คนละ 2500 บาท ต่อคอร์ส 90 วัน (เฉพาะรุ่น 1 ลดจากราคาเต็มที่ตั้งไว้ 5000 บาท)


     สิ่งที่สมาชิกจะได้รับเมื่อเข้าคอร์ส 

     (1) การให้คำปรึกษาทางด้านการลดน้ำหนักแบบเฉพาะบุคคลแบบหนึ่งต่อหนึ่งก่อนเริ่มโปรแกรม 

     (2) การให้คำปรึกษาและติดตามผลอย่างต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ตลอดระยะเวลา 90 วัน 

     (3) การเปิดให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดการความเครียดเพื่อเตรียมพร้อมจิตใจสำหรับการลดน้ำหนัก กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี และกิจกรรมเรียนทำอาหารสำหรับการลดน้ำหนักอย่างมีสุขภาพดี เป็นต้น 

     (4) แจกเครื่องมือหากิน อันได้แก่ เครื่องชั่งน้ำหนักวัดมวลร่างกาย และ Elastic Band ยางยืดสำหรับออกกำลังกาย

     (5) แถมสิทธิพิเศษสำหรับซื้อคอร์สอาหารเพื่อสุขภาพจากร้านอาหารในแนวพืชเป็นหลัก ได้แก่ร้าน Pranaa ร้าน Always และร้านต้นกล้าฟ้าใส 


     กำหนดการเปิดคอร์ส Let Me Thin รุ่น 1

     เปิดรับสมัคร 27 ธ.ค. 2563 – 5 ม.ค. 2564

     ระยะเวลาเข้าคอร์ส 6 ม.ค. 2564 – 4 เม.ย. 2564


     การติดต่อ

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือซื้อคอร์ส 

     โทร: 065-586-2660

     Facebook Fanpage: Weight Loss We Care

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์