Latest

CR5 รีทรีตผู้ป่วยมะเร็ง เปลี่ยนแปลงแบบยกกระบิ

แค้มป์รีทรีตผู้ป่วยมะเร็งครั้งใหม่นี้ (CR5) ซึ่งจะมีในวันที่ 30 เมย. – 3 พค. 64 จะแตกต่างจากแค้มป์ก่อนหน้านี้ กล่าวคือแค้มป์ใหม่นี้ทางเวลเนสวีแคร์ได้เชิญ นพ. คมกฤช ศรีสรรพิริกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็ง มาเป็นผู้อำนวยการสอนและทำการสอนเองเกือบทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เพื่อให้เนื้อหาสาระมุ่งมาทางด้านการรักษาโรคด้วยตนเองมากขึ้นแทนที่จะเป็นการเรียนรู้เพียงเพื่อให้อยู่กับมะเร็งได้เท่านั้น แนวทางใหม่นี้จะเป็นการผสมผสานการรักษากับการฟื้นฟูโรคมะเร็งอย่างลึกซึ้งโดยรวมเอาการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกที่มีศักยภาพสูงมาผสมผสานกัน (นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ ช่วยสอนเฉพาะส่วนของการจัดการความเครียด)

คอนเซ็พท์ของแค้มป์

ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้มาพักผ่อนเรียนรู้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง นพ. คมกฤช ศรีสรรพิริกุล ห้าวันสี่คืน เพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะจำเพาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง โดยเฉพาอย่างยิ่งทักษะทางด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย และการใช้ประโยชน์จากการแพทย์ทางเลือก ในการรักษาและฟื้นฟูตัวเอง

ตารางกิจกรรม

สถานที่: เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ (Wellness We care Center) มวกเหล็ก-เขาใหญ่

วันเวลา: (CR5) วันที่ 20-23 พย.63

วันแรก

8.00-14.00 ลงทะเบียนเข้าแค้มป์ พบแพทย์รายคน ทำประวัติ เจาะเลือด

14.00 – 16.00 ทำความรู้จักกันและเรียนรู้เรื่องโรคของกันและกัน

16.00 – 16.30 พักรับประทานน้ำชา

16.30 – 17.30 ภาพใหญ่ของการรักษาและฟื้นฟูตนเองจากโรคมะเร็ง

วันที่สอง

7.00-8.00. กิจกรรมยามเช้า

8.00-9.00. กิจกรรมส่วนตัว

9.00-10.15. ระบบภูมิต้านทานกับมะเร็ง

10.15-10.45. พัก

10.45-12.00. อาหารที่เสริมภูมิต้านทาน

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.15. อาหารกับมะเร็ง

14.15-14.45. พัก

14.45-16.00. IF – Intermittent Fasting Diet โภชนาการแบบทิ้งช่วงระหว่างมื้อให้ห่างขึ้น

วันที่สาม

7.00-8.00. กิจกรรมยามเช้า

8.00-9.00. กิจกรรมส่วนตัว

9.00-10.15. Stress management การจัดการความเครียด

10.15-10.45. พัก

10.45-12.00. Sleep management การจัดการเรื่องการนอนหลับ

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.15. Gut microbiome ดุลยภาพของแบคทีเรียในลำไส้

14.15-14.45. พัก

14.45-16.00. Massage การนวดบำบัด

วันที่สี่

7.00-8.00. กิจกรรมยามเช้า

8.00-9.00. กิจกรรมส่วนตัว

9.00-10.15. Cancer related fatigue (CRF) อาการเปลี้ยล้าในโรคมะเร็ง

10.15-10.45. พัก

10.45-12.00. Cancer pain & coping อาการปวดในโรคมะเร็งและการรับมือ

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.15. Exercise and Cancer การออกกำลังกายกับโรคมะเร็ง

14.15-14.45. พัก

14.45-16.00. Exercise and Cancer การออกกำลังกายกับโรคมะเร็ง (ต่อ)

วันที่ห้า

7.00-8.00. กิจกรรมยามเช้า

8.00-9.00. กิจกรรมส่วนตัว

9.00-12.00 Q & A ถามตอบปัญหา

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 ปิดแค้มป์ เดินทางกลับ

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 9,000 บาท รวมอาหารทุกมื้อ ที่พัก อุปกรณ์การเรียน แต่ไม่รวมค่าเดินทางยังเวลเนสวีแคร์ (ผู้เรียนต้องเดินทางไปเอง) ที่พักนอนคู่สองคนต่อห้อง

วิธีลงทะเบียนเข้าเรียน

โทรศัพท์ติดต่อคุณเฟิร์น ที่หมายเลข 0636394003 หรือไลน์ @wellnesswecare หรืออีเมล host@wellnesswecare.com

การเตรียมตัว

แนะนำให้เตรียมเครื่องแต่งกายที่ออกกำลังกายสะดวก ควรมีรองเท้าผ้าใบเพื่อสะดวกในการออกกำลังกาย เลื้อผ้าออกกำลังกายที่ยืดหยุ่นและรัดตัวได้ยิ่งดี เพื่อความสะดวกในการเรียนเรื่องการออกกำลังกายและการประเมินแก้ไขท่าร่าง และควรมีหมวกกันแดด และครีมกันแดดด้วย

การเดินทางไปเข้าคอร์ส

สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถตู้กทม.-มวกเหล็ก หรือรถไฟ (ลงสถานีมวกเหล็ก) ในกรณีที่จะให้เวลเนสวีแคร์ช่วยประสานงานหารถรับจ้างเหมาไปจากกทม. ต้องติดต่อล่วงหน้า ค่าจ้างแทกซี่ประมาณ 1,500 บาทเฉพาะขาไปจากกทม.ขาเดียว หรือ 3,000 บาทสำหรับการไปส่งแล้วไปรับกลับกทม. (เวลเนสวีแคร์ไม่มีบริการขนส่ง)

เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์

………………………………….