Latest

แค้มป์ลดน้ำหนัก WL-4 (หลักสูตรใหม่)

(ภาพวันนี้; รังแมลงบนต้นศรีตรัง)

   ในบรรดาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลาย โรคหนึ่งที่อัตรารักษาหายต่ำอย่างน่าใจหายคือโรคอ้วน ถ้านับกันที่หนึ่งปี ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักได้ 10% ของน้ำหนักเดิมเป็นเวลานาน 1 ปี มีเพียง 20%เท่านั้น แต่เนื่องจากโรคอ้วนเป็นปากทางไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆเช่นโรคเบาหวาน หัวใจ ความดัน อัมพาต เป็นต้น ดังนั้นการจะแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้คนในระยะยาวอย่างไรเสียก็ต้องเอาโรคอ้วนให้อยู่หมัดให้ได้ ตัวผมเองได้พยายามทำแค้มป์ลดน้ำหนักมาหลายครั้งแล้ว อัตราความสำเร็จในหนึ่งปีก็ไม่หนี 20-30% และปัญหาที่ผมพบก็คือการติดตามกระตุ้นต่อเนื่องในระยะยาวในรูปแบบของแค้มป์ทำได้ยากเย็นอย่างยิ่ง เพราะคนมาเข้าแค้มป์ กลับจากแค้มป์แล้วก็กลับเลย ยากมากที่จะติดตามกันต่อเนื่องได้

หลักสูตรใหม่

     เมื่อปีกลาย เวลเนสวีแคร์ได้ทดลองทำโปรแกรมลดน้ำหนักผ่านทางอินเตอร์เน็ทไปหลายรุ่น คือหมอ เทรนเนอร์ โภชนาการ และสมาชิกผู้เข้าโปรแกรมเจอกันทางอินเตอร์เน็ท ไม่ได้เจอหน้ากันจริงๆ แต่ใช้อินเตอร์เน็ทเป็นสื่อการฝึกทักษะทางด้านอาหาร การออกกำลังกาย และการสร้างความบันดาลใจ ทำแอ๊พมือถือขึ้นมาเป็นเครื่องมือช่วยการติดตามกระตุ้นและรับฟังปัญหา โดยคุณหมอตุ่น (พญ. วริศรา รุทระวณิช) ซึ่งเป็นหมอที่ทำเรื่องลดน้ำหนักโดยเฉพาะ ทั้งทำเรื่องเวชศาสตร์ชลอวัย ทั้งเป็นนักนิยมอาหารพืชเป็นหลัก และทั้งเป็นนักออกกำลังกายเทรนเนอร์ด้วยตนเอง มาเป็นหัวหน้าทีมให้ ในระยะที่ผู้คนต้อง work from home โปรแกรมก็เวอร์คดีมาก แต่พอคนเริ่มกลับไปทำงานออฟฟิศ ก็ไม่มีเวลามาพบกับแพทย์ทางออนไลน์ตามนัดอีกแล้ว จากเวอร์คดีก็เลยกลายเป็นชักจะไม่ค่อยเวอร์ค

แต่คอนเซ็พท์หลักว่า “ลดน้ำหนักอย่างมีสุขภาพดี” ที่คุณหมอตุ่นใช้อยู่นั้นดีมาก ผมจึงชักชวนให้มาทดลองทำการลดน้ำหนักในรูปแบบผสมกันสักครั้ง คือให้มาเข้าแค้มป์สักสามวันเพื่อฝึกทักษะจำเป็นต่อหน้าเทรนเนอร์ แล้วติดตามกันทางออนไลน์โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่

วันเวลาเข้าแค้มป์

วันที่ 2-4 เมษายน 2565

สรุปเนื้อหาสาระ

บรรยายในชั้นเรียน 7 หัวข้อ

ออกกำลังกายแบบ cardio 4 ครั้ง

ออกกำลังกายแบบ weight training 3 ครั้ง

ออกกำลังกายแบบ yoga 2 ครั้ง

แล้วติดตามทางออนไลน์ 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย คนละ 15,000 บาท (แถมเครื่องชั่งและจานแบ่งอาหารไปใช้ต่อที่บ้าน)

จำนวนที่รับ รับไม่เกิน 15 คน

รับไม่เกิน 15 คน     

วิธีลงทะเบียนเข้าเรียน

1. โทรศัพท์ลงทะเบียนกับเวลเนสวีแคร์ที่หมายเลข  063 6394003 หรือ 02 038 5115
2. ลงทะเบียนทางไลน์ @wellnesswecare
3. ลงทะเบียนทางอีเมล host@wellnesswecare.com
ในทุกกรณีเมื่อได้ที่นั่งแล้ว จะต้องโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสมุทรปราการ ชื่อบัญชี  บริษัท เมก้า วี แคร์ จำกัด เลขที่บัญชี 007-368-5478 ภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้สำรองที่เรียนแล้ว หากพ้น 24 ชั่วโมงไปแล้วถือว่าสละสิทธิ์ ที่นั่งที่สำรองไว้ให้ท่านจะถูกจัดสรรไปให้ผู้อื่นโดยอัตโนม้ติ

ตารางกิจกรรม

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์