Latest

ฝึกวางความคิด อ่านทุกบทความ พิมพ์เก็บไว้อ่านซ้ำๆ เข้าใจจนไม่มีอะไรสงสัย แต่…

(ภาพวันนี้: รวงผึ้ง) คุณหมอสันต์คะ หนูเข้าใจหมดว่าให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสงบ ต้องแก้ปัญหาทีละเปลาะๆ โดยที่ focus อยู่กับ Process อย่าไป focus ที่ผล อย่าไปคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น อะไรทำได้ก็ทำ อะไรนอกเหนือการควบคุมก็ปล่อย ตามที่คุณหมอสอน….แต่สิ่งที่เข้าใจมันไม่เป็นเนื้อเดียวกับจิตใจ มันแยกกันอยู่ คือเข้าใจส่วนเข้าใจโดยการพิจารณาถึงเหตุและผลตามความเป็นจริง…เห็นด้วยทั้งหมดที่คุณหมอแนะนำ…แต่ก็ทำตามที่เข้าใจไม่ได้…เวลาเกิดเหตุการณ์อะไร จิตมันก็ยังคงคิด กังวล

อ่านต่อ