โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

มาตรฐานไขมันคนไทยวัยกินข้าวราดผัดสิ้นคิดโปะไข่ดาว

กราบเรียน อาจารย์หมอ สันต์ ครับ ขออนุญาตแนะนำตัวและเล่าเรื่องก่อนครับ ผมอายุ 32 ปี สูง 188 ซม ปัจจุบันปี 2017 หนัก 87 กก. (ปี 2011 หนัก 98

อ่านต่อ