Tag: ดัชนีน้ำตาล

Latest, อาหารจากพืชเป็นหลัก, โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

คนเป็นเบาหวานกับการกินผลไม้ ประเด็นปริมาณและความหวาน

เรียนอาจารย์สันต์ ได้ไปฟังอาจารย์สันต์สอน ซึ่งอาจารย์สอนว่าคนเป็นเบาหวานกินผลไม้มากได้ กินผลไม้หวานก็ได้ แต่อาจารย์แพทย์อีกท่านหนึ่งสอนว่าห้ามกินผลไม้หวาน ทำให้ไม่รู้จะทำตามท่านไหนดี อยากรู้เหตุผลที่แท้จริงของแต่ละคำแนะนำ ว่าคนเป็นเบาหวานกินผลไม้ได้หรือไม่ ได้แค่ไหน ทั้งในแง่ปริมาณและในแง่ความหวาน เพราะในแง่ความหวานนี้อะไรที่ดัชนีน้ำตาลสูงก็ไม่ดีต่อโรคเบาหวานไม่ใช่หรือคะ …………………………………………………………….. ตอบครับ ฮี่ ฮี่ นี่มันเป็นไปตามคำพังเพยไทยแท้ที่ว่า “มากหมอ ก็มากความ” มันเป็นเรื่องธรรมดา ทางด้านผู้ฟังก็ต้องทำการบ้านด้วย

อ่านต่อ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ดัชนีน้ำตาล (glycemic index)

ดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index) เนื่องจากอาหารแต่ละชนิด แม้จะมีรสหวานหรือมีจำนวนคาร์โบไฮเดรตเป็นกรัมเท่ากัน แต่เมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว จะเพิ่มน้ำตาลในกระแสเลือดได้มากน้อยไม่เท่ากัน ตัวชี้วัดว่าอาหารชนิดไหนเพิ่มน้ำตาลในเลือดได้มากน้อยเท่าใดคือ ดัชนีน้ำตาล (glycemic index) ซึ่งเป็นตัวเลขบอกปริมาณน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มขึ้นหลังการรับประทานอาหารแต่ละชนิดเทียบกับการรับประทานน้ำตาลกลูโคสในจำนวนคาร์โบไฮเดรตที่เท่ากัน น้ำตาลกลูโคสถูกยกให้เป็นมาตรฐานอ้างอิง กล่าวคือถ้าอาหารใดมีอัตราเพิ่มน้ำตาลในเลือดได้มากและเร็วเท่าน้ำตาลกลูโคสจำนวนเทียบเท่าคาร์โบไฮเดรตในอาหารนั้น ก็เรียกว่าอาหารนั้นมีดัชนีน้ำตาลเท่ากับ 100% อาหารใดที่รับประทานแล้วเพิ่มน้ำตาลในเลือดได้ต่ำกว่าน้ำตาลกลูโคสก็จะมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่า 100% การวิจัยในคนสุขภาพดี 572

อ่านต่อ