โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ดัชนีน้ำตาล (glycemic index)

ดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index) เนื่องจากอาหารแต่ละชนิด แม้จะมีรสหวานหรือมีจำนวนคาร์โบไฮเดรตเป็นกรัมเท่ากัน แต่เมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว จะเพิ่มน้ำตาลในกระแสเลือดได้มากน้อยไม่เท่ากัน ตัวชี้วัดว่าอาหารชนิดไหนเพิ่มน้ำตาลในเลือดได้มากน้อยเท่าใดคือ ดัชนีน้ำตาล (glycemic index) ซึ่งเป็นตัวเลขบอกปริมาณน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มขึ้นหลังการรับประทานอาหารแต่ละชนิดเทียบกับการรับประทานน้ำตาลกลูโคสในจำนวนคาร์โบไฮเดรตที่เท่ากัน น้ำตาลกลูโคสถูกยกให้เป็นมาตรฐานอ้างอิง กล่าวคือถ้าอาหารใดมีอัตราเพิ่มน้ำตาลในเลือดได้มากและเร็วเท่าน้ำตาลกลูโคสจำนวนเทียบเท่าคาร์โบไฮเดรตในอาหารนั้น ก็เรียกว่าอาหารนั้นมีดัชนีน้ำตาลเท่ากับ 100% อาหารใดที่รับประทานแล้วเพิ่มน้ำตาลในเลือดได้ต่ำกว่าน้ำตาลกลูโคสก็จะมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่า 100% การวิจัยในคนสุขภาพดี 572

อ่านต่อ