มะเร็ง

MRS บอกชนิดของมะเร็งสมองได้ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ตัดชิ้นเนื้อ

อยากรบกวนขอให้คุณหมอให้ความรู้เรื่อง MRI ตรวจมะเร็งสมองในประเด็นต่อไปนี้ครับ 1. หลักการทำงานของ MRI มีหลักอย่างไร 2. คำว่า hypersignal T2 change คืออะไร 3. MRI Spectroscopy ต่างจาก MRI ทั่วไปอย่างไร 4.

อ่านต่อ