ปรึกษาหมอ

เม็ดเลือดขาวต่ำ 2,100 แต่ไม่ป่วย มีอะไรแมะ

 เรียน อ.สันต์ รบกวนสอบถามอาจารย์ค่ะ หนูเป็นแพทย์ค่ะ อายุ53ปี routine check upทุกปีมานาน 10 กว่าปีแล้วค่ะ ที่จะถามคือ CBC -​มี WBC ต่ำมากตลอดค่ะ 2100-3200, ANC 1200-1700, RBCปกติ,​ Plt.

อ่านต่อ