Latest

ชีวิต คือการบริหารความเสี่ยง

อายุ 25 ปี กำลังจะแต่งงานค่ะ เลยให้ไปตรวจหาเชื้อเอดส์ที่รพ.พญาไท 2 กับแฟน ผลออกมาลบทั้งคู่ แต่ไม่ค่อยแน่ใจแฟนค่ะ เพราะเค้าเป้นคนเจ้าชู้มาก คือ แฟนขอมีอะไรด้วยนานแล้วแต่ดิฉันก็ไม่ยอม จนเลยมาหมั้นกันแล้ว เค้าบ่นว่าจะแต่งอยู่แล้วยังไม่ยอมให้มีอะไรด้วย ดิฉันเลยขอให้เค้าใส่ถุงยางอนามัยไปก่อน เค้าก็ไม่ยอม หาว่าเรื่องมาก ไปเจาะเลือดตรวจก็แล้ว ดิฉันยังเรื่องมาก ที่กลุ้มใจเพราะเมื่อเดือนที่แล้วเค้าขอว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อน ดิฉันนั่งนับวันประมาณ 1 เดือน 8 วัน เลยอ้างให้เขาไปตรวจเลือดด้วย แบบนี้จะทำอย่างไรดีค่ะ

………………………………………..

ตอบครับ

1. ถามว่าผลการตรวจ HIV ด้วยวิธี 4th generation test ที่ 38 วันหลังการมีเพศสัมพันธ์ ถือว่ามั่นใจได้ไหม ตอบว่ามั่นใจได้ครับว่าปลอดภัยอย่างมีเหตุผล (reasonably safe) เพราะค่าเฉลี่ย window period ของการตรวจแบบ 4th generation นี้ถ้าเป็นผลวิจัยของบริษัทแล็บจะอยู่ที่ 22-25 วันเท่านั้นเอง แต่แพทย์นิยมแนะนำตัวเลข 1 เดือนบ้าง 6 สัปดาห์บ้าง สุดแล้วแต่ใครจะอ้างงานวิจัยชิ้นไหน สำหรับผมเห็นว่าถ้าเกิน 1 เดือนก็ถือว่ามั่นใจได้แล้ว ทั้งนี้โดยต้องยอมรับก่อนว่าโลกนี้ไม่มีอะไร 100% นะครับ แม้จะนานพ้น 6 เดือนซึ่งเป็น window period ที่ใช้อ้างอิงกันในศาลก็ยังไม่ 100% เนื่องจาก 100% ในชีวิตจริงไม่มีในทางการแพทย์

2. ถามว่าคู่หมั้นขอมีเอ็กซ์ด้วย แต่ตัวเรายังกังวลเรื่องความปลอดภัยจากเอดส์ จะทำอย่างไรดี ตอบว่าชีวิตก็คือการบริหารความเสี่ยงนะครับ การตัดสินใจทุกทางเลือกมีเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงติดมาด้วยเสมอ แต่เราจะตัดสินใจเลือกทางที่มีเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงน้อยจนสมเหตุสมผลที่จะเลือก ที่คุณเลือกเขาเป็นแฟนในช่วงที่ผ่านมา คุณก็ใช้หลักเดียวกันนี้ เขามีข้อเสียที่เจ้าชู้ แต่ก็มีข้อดีที่ในภาพรวมแล้วคุ้มความเสี่ยงที่จะเลือกเขาเป็นคู่ชีวิต ในประเด็นความเสี่ยงของโรคเอดส์หากจะมีอะไรกัน ณ วันนี้ จากข้อมูลที่ให้มา ผมมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีน้อยมาก ขณะที่ประโยชน์ที่จะได้จากการมีอะไรกันนั้นมากกว่า ดังนั้นถ้าผมเป็นคุณ ผมจะโอเค.นะครับ

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์