Latest

ออกกำลังกายเวลาไหนดี

เรียน คุณหมอ

ปีนี้ตั้งใจว่าจะให้รางวัลกับชีวิต โดยการออกกำลังอย่่างจริงจังซะที (จากเดิมออกกำลังเพียงสัปดาห์ละ ครั้งสองครั้ง)
หาข้อมูลใน เวปไซด์ต่างๆ ก็ยังไม่พบข้อมูลที่บอกได้ชัดเจนว่า เช้าหรือเย็นแบบไหนดีกว่า (แต่ก็มีข้อมูลจากเวปสภากาชาด ว่าตอนเย็นดีกว่า)

สำหรับผมเองหากสะดวกจริง จะตั้งใจออกกำลังตอนเช้าสักครึ่งชั่วโมง(วิ่งรอบหมู่บ้าน) เนื่องจากว่าเราสามารถคุมเวลาได้ แต่หากเป็นตอนเย็นผมจะกลับบ้านค่ำๆ เวลาก็ไม่แน่นอน ซึ่งก็คงต้องไปอาศัยฟิตเนสต่างๆ (เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก)

คุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างครับ

นับถือ

……………………….

ตอบครับ

ไม่เคยมีงานวิจัยทางการแพทย์ที่มุ่งเปรียบเทียบการออกกำลังกายตามเวลาต่างๆของวันจนสรุปได้ว่ามีข้อดีเสียต่างกันอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างไร มีแต่ความเห็นที่เห็นกันไปคนละทิศคนละทาง ซึ่งใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ไม่ได้ แต่มีงานวิจัยทางการแพทย์มากมายที่สรุปได้แน่ชัดว่า

1. การออกกำลังกายมาก ดีกว่าออกกำลังกายน้อย
2. การออกกำลังกายบ้าง ดีกว่าการไม่ออกกำลังกายเลย
3. การออกกำลังกายหนักพอควรขึ้นไป (จนหอบแฮ่กๆร้องเพลงไม่ได้) ดีกว่าการออกกำลังกายเบาๆ
4. การออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง (แอโรบิก) ด้วย และออกกำลังกายแบบฝึกกล้ามเนื้อ (เล่นกล้าม) ด้วย ดีกว่าการออกกำลังกายอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว

ดังนั้นผมจึงแนะนำว่าจะเป็นตอนเช้า สาย ระหว่างพักกลางวัน บ่าย เย็น ก่อนอาหารเย็น หลังอาหารเย็น กลางคืน หรือแม้กระทั่งกลางดึกใกล้เที่ยงคืนก่อนนอนสำหรับคนนอนดึก ทำได้ทั้งนั้น ขอให้ทำเสียที ประเภทเอาแต่เงื้อง่าราคาแพง ไม่ทำสักทีเนี่ยสิครับ เห็นมาแยะแล้ว สรุปก็คือจนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ออก นี่ผมว่ารวมทั้งตัวคุณเองด้วยแหละ อย่าให้เป็นแบบนี้ก็แล้วกัน

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์