Latest

เป็นงูสวัดมาแล้ว จะฉีดวัคซีนงูสวัดอีกได้ไหม

เรียน หมอสันต์ที่เคารพและนับถืออย่างสูง
เห็นคุณหมอแนะนำว่าอายุ 60 ปีขึ้นไปแล้วก็ควรฉีดวัคซีนงูสวัดด้วย
คนเคยเป็นงูสวัดต้องฉีดวัคซีนไหมครับผมเคยเป็นเมื่อปี2554และรักษาโดยใฃ้ยาทา(เป็นครีม)จนหาย

…………………………………………

ตอบครับ

1. ถามว่าเพิ่งเป็นงูสวัดไป จะฉีดวัคซีนงูสวัด (Zostavac) ได้ไหม ตอบว่าฉีดได้ครับ ตำรวจไม่จับหรอก อีกทั้งศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐ (CDC) ก็แนะนำว่าควรฉีดให้ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทุกคนแบบรูดมหาราช ไม่ว่าจะเคยติดเชื้องูสวัดมาก่อนหน้านั้นหรือไม่ก็ตาม ไม่ต้องไปสืบกำพืดว่าเคยติดเชื้ออีสุกอีใส(chicken pox) มาก่อนหรือไม่ ฉีดดะไปเลย เพราะงานวิจัยเชิงระบาดวิทยาพบว่าการติดเชื้อมาก่อนความเสี่ยงของการติดเชื้อซ้ำก็ไม่ได้ลดลง อีกอย่างหนึ่งการฉีดซ้ำไม่มีประเด็นความปลอดภัยให้กังวลเลย วัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนเชื้อเป็น สามารถใช้ร่วมกับวัคซีนเชื้อเป็นสำหรับผู้สูงอายุชนิดอื่นๆเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนปอดบวม เป็นต้น แต่ว่าถ้าป่วยฉุกเฉินอยู่ต้องรอให้การป่วยนั้นหายก่อนค่อยฉีด ยกเว้นป่วยกระจอกเช่นเป็นหวัดโดยไม่มีไข้ก็ฉีดวัคซีนนี้ได้อยู่ ถ้ามีเหตุให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นกำลังใช้ยาเคมีบำบัดรักษามะเร็งอยู่ก็ไม่ควรฉีดวัคซีนนี้

2. ถามว่าวัคซีนนี้ฉีดในคนอายุ 50-59 ปีได้ไหม ตอบว่าอย.สหรัฐฯ (FDA) อนุมัติให้ฉีดวัคซีนนี้ในคนอายุ 50-59 ปีได้ และผู้แทนขายวัคซีนก็อยากให้ฉีดกันตั้งแต่อายุ 50 ปี แต่หมอสันต์ไม่แนะนำ ไม่ใช่หมอสันต์ไม่แนะนำคนเดียว ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐฯ (CDC) ก็ไม่แนะนำ เพราะงานวิจัยพบว่าวัคซีนนี้มีผลคุ้มครองสั้น ไม่มีข้อมูลระยะยาวในคนอายุ 50-59 ปีเลย มีแต่ในคนอายุ 60 ปีขึ้นไปว่าถ้าฉีดแล้วภูมิคุ้มกันจะสูงอยู่แน่ๆ 5 ปี หลังจากนั้นไม่แน่นอนแล้ว คนสูงอายุมีโอกาสติดเชื้องูสวัดในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไปมากที่สุด หากใจร้อนไปฉีดเอาตอนอายุ 50 ปี ถึงเวลาติดเชื้อจริงๆเมื่ออายุประมาณ 60 ปีขึ้น เจ้าตัวอาจจะหลงได้ปลื้มว่ามีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนแล้ว แต่ขอโทษ วัคซีนอาจจะบ้อลัดไปเสียแล้วทำให้ต้องติดเชื้อไปตามระเบียบ

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์