Latest

ประกาศรับสมัครแพทย์มาทำงานที่เวลเนสวีแคร์

     ประกาศรับสมัครแพทย์มาเป็นผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์

     คุณสมบัติ

    1. จบแพทยศาสตร์บัณฑิตและมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา เป็นแพทย์เฉพาะทางหรือไม่เป็นก็ได้ มีประสบการณ์กี่ปีก็ได้ อายุเท่าไหร่ก็ได้ เกษียณแล้วก็ได้ จบจากสถาบันไหนก็ได้

     2. ต้องการใช้ชีวิตที่เหลือไปเพื่อการสร้างระบบการดูแลสุขภาพแบบใหม่ขึ้นในเมืองไทย เป็นระบบที่ผู้ป่วยสามารถป้องกันและพลิกผันโรคเรื้อรังของเขาเองด้วยตัวเขาเองได้ ด้วยแนวทางเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิต โดยเอาเทคโนโลยี IT และอินเตอร์เน็ทโทรศัพท์ ไลน์ เฟซบุ้ค อีเมล เว็บไซท์ ยูทูป ซูม เข้ามาช่วยในส่วนของการเผยแพร่ความรู้และการให้คำปรึกษา

     3. เป็นผู้ชอบแนวทางเวชปฏิบัติแบบเวชศาสตร์ครอบครัว (family medicine) ซึ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยแบบต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยในทุกมิติ เอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมทั้งในมิติของ กาย จิต สังคม (bio-psycho-social) เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

     4. เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพด้วยการดูแลสุขภาพของตัวเองให้คนอื่นเห็นเป็นตัวอย่าง (role model) และการสอน ทั้งสอนในชั้นเรียนและสอนผ่านสื่อต่างๆเช่นวิดิโอคลิปและโซเชียลมีเดีย

     5. เป็นผู้ทนเหงาได้ อยู่คนเดียวได้ เพราะต้องอพยพย้ายถิ่นไปอยู่ประจำที่เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ ที่ อ. มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นบ้านนอกคอกนา (มีบ้านพักให้)

    6. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ และสามารถเดินทางไปทำงานในต่างประเทศระยะสั้นเป็นครั้งคราวได้

     งานที่จะให้มาทำ

     งานทั้งหมดนี้เป็นเป้าหมายที่จะต้องทำในระยะยาว (ไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือทำได้ดีท้นทีในตอนนี้ เพราะส่วนสำคัญที่สุดของการทำงานคือการเรียนรู้ของผู้ทำงานนั้นนั่นเอง) ดังนี้

      1. สอนและให้คำแนะนำผู้มาเข้าคอร์สฝึกอบรมทางด้านสุขภาพต่างๆที่เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ อ.มวกเหล็ก รวมทั้งสอนประชาชนทั่วไปผ่านสื่อบนอินเตอร์เน็ท เช่นวิดิโอคลิป

      2. เป็นแพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล “เมก้าเวดะสหคลินิก” ซึ่งเป็นคลินิกดูแลสุขภาพแบบผสมผสานที่เน้นการสอนให้ผู้ป่วยดูแลตนเองโดยมีทีมแพทย์สนับสนุนทางไกล (cloud-based clinic) รวมทั้งการทดลองบริการในรูปแบบของ on line clinic การโค้ชผู้ป่วยดูแลตัวเองผ่านแอ๊พมือถือ เป็นต้น 

      3. เป็นหัวหน้าทีมงานเวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ แพทย์แผนไทย และพนักงานต่างๆรวมประมาณ 20 คน 

     4. ร่วมทีมวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้ป่วย ในรูปแบบของแอ็พมือถือ ซึ่งจะเป็นทั้ง (1) health dashboard ติดตามดัชนีสุขภาพตนเอง (2) diagnosis aid เพื่อช่วยวินิจฉัยอาการตนเองขั้นต้นและดูแลตนเองโดยรู้ว่าถึงจุดไหนต้องปรึกษาแพทย์ (3) personal health record 

     สถานะภาพและเงินเดือน

     1. แพทย์มีสถานะเป็นคู่สัญญาของบริษัทเมก้า วีแคร์จำกัด หรือ เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีฐานะมั่นคงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มียอดขายปัจจุบันปีละ 20,000 ล้านบาท (เวลเนสวีแคร์เป็นส่วนกิจการเพื่อสังคมโดยไม่แสวงกำไรของบริษัทนี้) ในกรณีที่แพทย์อายุไม่ถึง 60 ปี สัญญาจ้างจะเป็นสัญญาจ้างตลอดชีพ (เกษียณเมื่ออายุ 60 ปี) ในกรณีที่แพทย์มีอายุเกิน 60 ปี สัญญาจ้างจะเป็นสัญญาจ้างคราวละ 5 ปี 

    2. เงื่อนไขเวลาทำงานสามารถยืดหยุ่นได้ตามความจำเป็นของผู้สมัคร ทั้งจำนวนวันหรือจำนวนชั่วโมงที่ทำต่อสัปดาห์ก็ยืดหยุ่นได้ แต่แพทย์ควรมีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ที่เวลเนสวีแคร์สัปดาห์ละประมาณ 5 วัน

    3. ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างในรูปแบบของเงินเดือนคงที่ โดยแพทย์เป็นผู้เสนอเงินเดือนที่ตนเองต้องการ

     การสมัคร

     เขียนอีเมลมาหาผมโดยตรงที่ chaiyodsilp@gmail.com เล่าถึงมิชชั่นในชีวิตของท่าน เงินเดือนที่ต้องการ เงื่อนไขพิเศษที่ท่านอยากได้ ทุกเงื่อนไขบอกมาให้หมดไม่ต้องเขินหรือกระมิดกระเมี้ยน หลังจากเห็นอีเมลของท่านแล้วผมก็จะสื่อสารตรงกลับไปยังตัวท่าน แล้วเราก็เวอร์คกันต่อจากตรงนั้น

     ข้อมูลระหว่างบรรทัด

     ผมกำลังค้นหาคนที่จะมาร่วมกับผมเปลี่ยนทิศทางการดูแลสุขภาพของผู้คนในสังคมไทยเสียใหม่ ผ่านการให้ความรู้ผู้คนให้เขาดูแลตัวเองเป็นโดยไม่ต้องรอให้ป่วยหรือป่วยแล้วก็ให้หายป่วยมีชีวิตมีคุณภาพด้วยตัวเอง โดยสร้างระบบสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปทำเองได้ เขาหรือเธอ (แพทย์) จะต้องเชื่อมั่นในคุณค่าของสิ่งที่จะมาทำ และมีความสุขกับสิ่งที่จะมาทำนี้ ไม่งั้นงานนี้ไม่เวอร์ค การสร้างสรรค์อะไรใหม่ต้องทิ้งวิธีคิดแบบเดิม ต้องอาศัย creativity ซึ่งหมายถึงการยอมถูกเอาผ้าปิดตาไปปล่อยไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ เมื่อเปิดผ้าออกแล้วก็หาทางไปต่อเองได้ นั่นแหละคือนิยามของ creativity ดังนั้นนอกเหนือจากเงินเดือนซึ่งจำเป็นต้องให้ได้มากพอกินพอใช้และเทอมการจ้างงานซึ่งมีสัญญานานพอแล้ว อย่าถามถึงความแน่นอนหรือความมั่นคงในเรื่องอื่น เพราะหากถามเช่นนั้น นั่นก็ไม่ใช่ creativity แล้ว

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์