มะเร็ง

ปรับปรุงแค้มป์รีทรีตผู้ป่วยมะเร็ง (Cancer Retreat – CR4)

     วันที่ 20-23 พย. 63 นี้จะมีแค้มป์รีทรีตผู้ป่วยมะเร็งอีกครั้ง (CR4) หลังจากว่างเว้นไปนานเนื่องจากโควิด19 ช่วงเวลาที่ว่างเว้นไปนี้ได้มีข้อมูลใหม่ๆบางอย่างเกิดขึ้น มีประสบการณ์ที่น่าสนใจของผู้ป่วยมะเร็งบางท่านซึ่งควรค่าที่จะนำมาแชร์กันในแค้มป์ ผมจึงขอถือโอกาสปรับปรุงเนื้อหาสาระของรีทรีตผู้ป่วยมะเร็งเสียใหม่ดังนี้

     คอนเซ็พท์ของแค้มป์

(1) เปลี่ยนทัศนคติต่อโรค เปิดทางให้ความหวัง ขณะเดียวกันก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมะเร็ง

(2) เปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตเสียใหม่

(3) โฟกัสที่การจัดการความเครียดกังวล วางความคิด มาอยู่กับความรู้ตัว

(4) โภชนาการแบบพืชเป็นหลักที่หลากหลาย

(5) เรียนรู้และสร้างความบันดาลใจจากเพื่อนผู้ป่วยมะเร็งด้วยกัน

(6) เรียนรู้พืชอาหารต้านมะเร็งและสมุนไพรไทยต้านมะเร็ง

 1. เปลี่ยนอาหารที่เคยกิน ไปกินอาหารที่ไม่เคยกิน ซึ่งส่วนใหญ่เน้นเพิ่มการกินผักผลไม้ เลิกเนื้อสัตว์ น้ำตาล นมวัว แป้งขัดขาว

2. หันมารับผิดชอบดูแลตัวเองจริงจังโดยไม่หวังพึ่งใครอีกต่อไปแล้ว

3. เชื่อและทำตามปัญญาญาณ (intuition) ของตัวเองโดยไม่ฟังคำทัดทานทักท้วงใดๆทั้งสิ้น

4. ใช้พืชสมุนไพรในการรักษา

5. ปลดปล่อยอารมณ์ขุ่นมัวที่ค้างคาอยู่ในใจ

6. สร้างความคิดบวกและอารมณ์บวก

7. เปิดรับความเกื้อกูลทางสังคมจากคนอื่น

8. หันกลับไปหารากเหง้าทางจิตวิญญาณของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือความเชื่อก็ตาม

9. บอกตัวเองได้อย่างหนักแน่นว่าทำไมจะต้องมีชีวิตอยู่ ทำไมจะต้องไม่ตาย

     ตารางกิจกรรม

     สถานที่: เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์ (Wellness We care Center) มวกเหล็ก-เขาใหญ่

     วันเวลา: CR4 วันที่  20-23 พย.63

     วันแรก

8.00-14.00 Registration- Meet doctor ลงทะเบียนเข้าแค้มป์ พบแพทย์รายคน ทำประวัติ

14.00 – 16.00 Getting to know each other ทำความรู้จักกันและเรียนรู้เรื่องโรคของกันและกัน

16.00 – 16.30 Tea break พักรับประทานน้ำชา

16.30 – 17.30 Briefing. Concept of cancer retreat ยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูตนเองจากโรคมะเร็ง (นพ.สันต์)

18.00 – 20.30 Dinner and peer support activity อาหารเย็นและกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

     วันที่สอง

06.30 – 08.00 น. Morning Routine ฝึกชั่วโมงเพื่อตนเอง (สมาธิ โยคะ ไทชิ ฝึกกล้ามเนื้อ)

                           Trace Element and Herbs ดื่มเครื่องดื่มเทรซอีลีเมนท์ และสมุนไพรไทย

08.00 – 9.30 น. รับประทานอาหารเช้า อาบน้ำ พักผ่อนส่วนตัว

9.30 – 10.30 น. Immunity system ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกับมะเร็ง

10.30 – 11.00  น. Coffee Break พักดื่มกาแฟ

11.00 – 12.00 น. Workshop. Awareness การวางความคิดกลับไปอยู่กับความตื่น

12.00 – 14.00 น. Lunch Break พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนส่วนตัว

14.00 – 15.00 น. Cancer Nutrition โภชนาการผู้ป่วยมะเร็ง

15.00 – 15.30 น. Workshop. Body scan and Tai Chi ฝึกตามดูเวทนา และฝึกไทชิขั้นละเอียด

15.30 – 16.00 น. Coffee Break พักรับประทานน้ำชา

16.00 – 18.00 น. Workshop. Microgreen and sprout การปลูกและใช้ต้นอ่อนและเมล็ดงอก

18.00 – 20.30 Dinner & Group activities รับประทานอาหารเย็นและผ่อนคลายกับกลุ่ม

     วันที่สาม

06.30 – 08.00 น. Morning Routine ฝึกชั่วโมงเพื่อตนเอง (สมาธิ โยคะ ไทชิ ฝึกกล้ามเนื้อ)

Trace Element and Herbs ดื่มเครื่องดื่มเทรซอีลีเมนท์ และสมุนไพรไทย

08.00 – 9.30 น. รับประทานอาหารเช้า อาบน้ำ พักผ่อนส่วนตัว

9.30 – 10.30 น. Nervous system and stress ระบบประสาทและความเครียด

                         Total Life Change เปลี่ยนชีวิตอย่างสิ้นเชิง (นพ.สันต์)

10.30 – 11.00  น. Coffee Break พักดื่มกาแฟ

11.00 – 13.00 น. Workshop. PBWF cooking การทำอาหารพืชเป็นหลักไขมันต่ำและอาหารกลืนง่าย

13.00 – 14.00 น. Lunch Break พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนส่วนตัว

14.00 – 15.00 น. Balance exercise ฝึกซ้อมการทรงตัว

15.00 – 16.00 น. Coping with pain การรับมือกับอาการปวด

16.00 – 16.15 น. Coffee Break พักรับประทานน้ำชา

16.15 – 18.00 น. Workshop. Herb garden tour ทัวร์สวนสมุนไพร (ฟาร์ม)

18.00 – 20.30 Dinner & Group activities รับประทานอาหารเย็นและร้องเพลงผ่อนคลายกับกลุ่ม

     วันที่สี่

06.30 – 08.00 น. Morning Routine ฝึกชั่วโมงเพื่อตนเอง (สมาธิ โยคะ ไทชิ ฝึกกล้ามเนื้อ)

Trace Element and Herbs ดื่มเครื่องดื่มเทรซอีลีเมนท์ และสมุนไพรไทย

08.00 – 9.30 น. รับประทานอาหารเช้า อาบน้ำ พักผ่อนส่วนตัว

9.30 – 10.30 น. Living with cancer เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็ง

10.30 – 11.00  น. Coffee Break พักดื่มกาแฟ

11.00 – 12.00 น. Peer to peer sharing แชร์ประสบการณ์ในกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

12.00 – 14.00 น. Lunch Break พักรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนส่วนตัว

14.00 – 1600 น. Personal consultation ตอบคำถามและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพส่วนตัวเป็นรายคน

16,00         

ปิดแค้มป์        

ค่าลงทะเบียน

     ท่านละ 9,000 บาท รวมอาหารทุกมื้อ ที่พัก อุปกรณ์การเรียน แต่ไม่รวมค่าเดินทางยังเวลเนสวีแคร์ (ผู้เรียนต้องเดินทางไปเอง) ที่พักนอนคู่สองคนต่อห้อง

วิธีลงทะเบียนเข้าเรียน

โทรศัพท์ติดต่อคุณเฟิร์น ที่หมายเลข 0636394003 หรือไลน์ @wellnesswecare หรืออีเมล host@wellnesswecare.com

การเตรียมตัว

     แนะนำให้เตรียมเครื่องแต่งกายที่ออกกำลังกายสะดวก ควรมีรองเท้าผ้าใบที่เดินบนพื้นหินขรุขระได้ และควรมีหมวกกันแดด และครีมกันแดด

การเดินทางไปเข้าคอร์ส

     สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถตู้กทม.-มวกเหล็ก หรือรถไฟ (ลงสถานีมวกเหล็ก) ในกรณีเดินทางด้วยรถตู้หรือรถไฟ ต้องหารถรับจ้างจากตลาดมวกเหล็กเข้ามาส่ง ค่ารถมอเตอร์ไซค์ส่งจากตลาดราว 120 บาท ที่เวลเนสวีแคร์ ซึ่งตั้งอยู่ในมวกเหล็กวาลเลย์ อยู่ห่างจากตลาดมวกเหล็กราว 4 กม. อาจให้รถตู้จากกทม.แวะเข้ามาส่งก็ได้โดยต้องเพิ่มเงินให้เ้ขาประมาณ 120 บาท ในกรณีที่จะให้เวลเนสวีแคร์ช่วยระสานงานหารถรับจ้างเหมาไปจากกทม. ต้องติดต่อล่วงหน้า ค่าจ้างแทกซี่ 1,500 บาทเฉพาะขาไปจากกทม.ขาเดียว หรือ 3,000 บาทสำหรับการไปส่งแล้วไปรับกลับกทม. เวลเนสวีแคร์ไม่มีบริการขนส่ง ต้องจัดหาเอง

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์