Latest

Life Skill Camp สำหรับเด็ก

(ภาพวันนี้: มิวเซียมสยาม หน้าสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย)

ผมมีความคิดมานานแล้วว่าอยากจะสอนทักษะชีวิตให้กับเด็ก เพราะเมื่อเห็นปัญหาของผู้ป่วยโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากความเครียดแล้วนำไปสู่โรคเรื้อรังซ้ำซากทำให้ได้รู้ว่าการแก้ปัญหาจะง่ายขึ้นมากหากผู้ป่วยมีทักษะชีวิตมาตั้งแต่วัยเยาว์ เมื่อก่อนเกิดโควิดผมได้ตั้งท่าเงื้อง่าจะทำแค้มป์เด็กที่มวกเหล็ก มีลูกๆหลานๆของแฟนบล็อกลงทะเบียนมาแล้ว 30 คนเก็บเงินมาหมดแล้วแต่ก็แห้ว..ว ไม่ได้ทำเพราะโควิด-19 มาเสียก่อน คราวนี้เอาใหม่ ปิดเทอมใหญ่ปีนี้ (6 พค. 66) หมอสันต์จะเปิดแค้มป์สอนทักษะชีวิตให้กับเด็กอายุ 9-15 ปี (ประมาณ ป.3 – ม.3) ที่มิวเซียมสยาม เรียกว่า Life Skill Camp For Kids เป็นแค้มป์แบบนั่งรถไฟฟ้ามาทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันวันเดียวจบ มาเช้า กลับเย็น โดยหมอสันต์เชิญทีมงานของ Cubic Creative ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำแค้มป์เยาวชนระดับมีชื่อเสียงมานานกว่าสิบปีมาช่วยจัดทำจัดสอนในส่วนแผนกิจกรรมและเกมต่างๆ บวกกับส่วนที่หมอสันต์จะสอนเองในเรื่องที่จะให้เด็กได้รู้จักความคิดและอารมณ์ของตัวเอง โดยแค้มป์มีรายละเอียดดังนี้

1.. วัตถุประสงค์ (Objectives) เพื่อเสริมสร้าง

(1) Self awareness and coping skill ทักษะการรู้ตัวและการรับมือ ฝึกสอนให้มองเห็นความคิดและอารมณ์ของตัวเอง รวมทั้งการฝึก mediation ในรูปแบบที่เหมาะสำหรับเด็ก

(2) Empathy ทักษะการเข้าใจเห็นใจผู้อื่น รู้จักยอมรับคนรอบตัวเรา ยอมรับ ขอบคุณ ให้อภัย ขอโทษ แผ่เมตตา การรู้จักฟังอย่างตั้งใจ (deep listening)

(3) Creative Thinking การบ่มความคิดสร้างสรรค์ เปิดรับจินตนาการ (imagination) และความบันดาลใจ (inspiration)

(4) Critical Thinking and decision skill ทักษะการคิดวินิจฉัยตัดสินใจ คือคิดวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบ ประเมิน ได้เสีย ดีไม่ดี ถูกไม่ถูก ตัดสินใจเลือก

(5) Aesthetic การรู้จักสุนทรียะ การเข้าถึงคุณค่าในเชิงความงดงาม และการเปิดรับรู้และตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ของชีวิตในแต่ละวัน

 2.ประสบการณ์เรียนรู้ (Learning Experience)

     เด็กจะเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกันตลอดวัน ตามตาราง ดังนี้

8.30 – 9.00 น. Registration ลงทะเบียน

9.00 – 11.30 น. Complex engineering project โครงการวิศวกรรมล้ำลึก

เกมโครงงานวิศวกรรมที่แสนลุ้น…ระทึก ผู้เล่นจะต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้คะแนนแลก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แกะความซับซ้อนในการวางแผนและการใช้ทรัพยากรที่แม้จะมีหลากหลายซับซ้อนมีประสิทธิภาพสูงแต่ทุกชิ้นต้องแลกมาด้วยคะแนนการแข่งขัน ต้องตัดสินใจเมื่อต้องเลือกพี่แต่เสียดายน้อง

11.00-12.00 น. Self awareness activities มองเห็นความคิดและอารมณ์ของตัวเอง

ปู่สันต์ (นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์) พาเด็กๆเดินทางเข้าสู่ภายในใจของตัวเองผ่านการฝึก meditation ที่ออกแบบให้เหมาะกับเด็กๆ เรียนรู้วิธีสังเกตให้เห็นความคิดและอารมณ์ของตัวเอง รู้จักอีโก้ และวิธีทอนอิทธิพลของอีโก้ยามที่มันมาแรงจนเอาไม่อยู่

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Operation in darkness ปฏิบัติการณ์ลับในที่ลึกลับ

เกมสวมบทบาทสายลับที่สนุกมาก..ก จะต้องเข้าไปปฏิบัติการในดินแดนที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น อาศัยหลักวิศวกรรมเชิงกระบวนการ (process engineering) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของปัญหา ออกแบบกระบวนการ ออกแบบโปรโตคอลการสื่อสารแล้วส่งเป็นระหัสลับที่ถูกต้องแม่นยำรวดเร็วออกจากแดนลี้ลับมาให้พวกกันเองในโลกภายนอกรู้ได้ทันการณ์

15.00 -17.00 Three dimension creativity project โครงการสร้างสรรค์สามมิติ

เกมระเบิดพลังแห่งจินตนาการเพื่อ ออกแบบ สร้างสรรค์ ลงมือทำสิ่งปลูกสร้าง ด้วยสถาปัตยกรรมที่หลากหลายรูปทรงเรขาคณิต และหลากหลายสีสัน

17.00-18.00 Aesthetic สุนทรียะ 

ปู่สันต์ (นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์) พาเด็กๆท่องไปในอุทยานธรรมชาติเพื่อเรียนรู้ว่าสุนทรียะคืออะไร จะเข้าถึงมันได้อย่างไร จะใช้ประโยชน์จากมันในชีวิตจริงได้อย่างไร

     ในทุกกิจกรรม ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามายุ่งกับกิจกรรมของเด็กในแค้มป์ ไม่มีพื้นที่ให้ผู้ปกครองมาสังเกตการณ์ด้วย ผู้ปกครองแวะมาเยี่ยมและพูดคุยกับเด็กได้ในช่วงพักรับประทานอาหาร แต่ไม่ควรจะอยู่กับเด็กนานเกิน 15 นาที ทั้งนี้ห้ามนำขนม ของกิน ของเล่น ของฝากใดๆมาให้เด็กระหว่างอยู่ในแค้มป์ กรณีเด็กลืมของใช้จำเป็น ทางแค้มป์จะจัดหาให้

คำยินยอมของผู้ปกครอง

     การสมัครส่งเด็กเข้าแค้มป์ฝึกทักษะชีวิต ถือว่าผู้ปกครองยินยอมให้หมอสันต์นำเด็กลูกหลานของตนไปทำกิจกรรมข้างต้นโดยไม่มีข้อแม้ หากมีข้อแม้แม้เพียงข้อเดียว หมอสันต์จะไม่รับเด็กคนนั้นเข้าแค้มป์นี้ เพราะการฝึกทักษะ จะเกิดขึ้นไม่ได้หากโน่นก็ไม่ให้ทำ นี่ก็ไม่ให้ทำ เป็นดุลพินิจของหมอส้นต์ที่จะเลือกให้เด็กคนไหนงดเว้นกิจกรรมอะไรหากมีความจำเป็นในเรื่องความปลอดภัย โดยถือว่าผู้ปกครองยอมรับความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามธรรมชาติของทุกกิจกรรมที่หมอสันต์เลือกให้เด็กทำ

     อนึ่ง นอกจากผู้ปกครองจะยินยอมแล้ว ตัวเด็กจะต้องยินยอมมาเข้าแค้มป์ด้วย โดยครูพี่เลี้ยงจะถามความยินยอมของเด็กในวันแรกที่มาถึง หากเด็กถูกบังคับให้มา มาถึงแล้วร้องไห้จ้าจะกลับบ้านเสียให้ได้ หมอสันต์จะไม่รับเข้าแค้มป์

แค้มป์นี้เป็น unplugged camp 

     แค้มป์นี้ไม่สนับสนุนให้เด็กใช้โทรศัพท์มือถือและจอภาพทุกชนิด ครูพี่เลี้ยงจะเก็บโทรศัพท์เด็กเป็นการชั่วคราว จะอนุญาตให้โทรศัพท์ได้เฉพาะตอนพักกลางวันไม่เกิน 15 นาที

ค่าใช้จ่ายในการมาเข้าแค้มป์ Life Skill For Kids

     คนละ 3,000 บาท ราคานี้รวมอาหารและอาหารว่างตลอดวัน และอุปกรณ์การเรียนทั้งหมด เงินค่าลงทะเบียนเข้าแค้มป์เมื่อรับแล้วจะไม่มีการจ่ายคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

(เฉพาะสมาชิกของมิวเซียมสยามจะได้ส่วนลด 10%)

จำนวนที่รับเข้าแค้มป์

     รับไม่เกิน 30 คน มาก่อนรับก่อน เต็มแล้วปิด

วิธีลงทะเบียนเข้าแค้มป์

ลงทะเบียนโดยแจ้งชื่อนามสกุลและอายุ (หรือวันเกิด) ทางไลน์ HealthyLife โดยใช้ ไลน์ไอดี.. @650ennbw เมื่อได้รับการยืนยันการตอบรับแล้วจึงชำระค่าลงทะเบียนเข้าสัมนา คนละ 3,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพจำกัด (BBL) เลขบัญชี 1364072866 ชื่อบัญชี “บริษัท วีแกน คอมมูนิตี้ จำกัด” แล้วส่งเปย์สลิปมาให้ทางไลน์ข้างต้นหรือทางอีเมล somwong10@gmail.com (โปรดอย่าโอนเงินมาเมื่อยังไม่ได้รับการตอบรับ เพราะอาจจัดที่นั่งให้ไม่ได้กรณีที่เต็มก่อนแล้ว) กรณีใช้โทรศัพท์จะใช้ได้แต่สอบถามข้อมูลเบื้องต้นซึ่งผมได้เล่าไว้ในบล็อกนี้แล้วเท่านั้น โดยสามารถโทรคุยกับหมอสมวงศ์ที่หมายเลขโทร 086 888 2521 ส่วนการจองต้องทำผ่านทางไลน์หรืออีเมลเท่านั้นเพราะหากจองทางโทรศัพท์จะจำไม่ได้

สถานที่และวิธีเดินทางมาแค้มป์

แค้มป์ทักษะชีวิตเยาวชนครั้งนี้ จัดที่มิวเซียมสยาม ซึ่งอยู่ตรงทางขึ้นของสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย กลางพื้นที่อนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์ บางส่วนของกิจกรรมจัดที่พระราชอุทยานสราญรมย์ ซึ่งเป็นสวนพฤษศาสตร์ที่อยู่ใกล้กันกับมิวเซียมสยาม

การเดินทางมามิวเซียมสยามนอกจากจะมาโดยรถไฟฟ้าซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดแล้ว ยังสามารถเดินทางมาโดยรถยนต์ โดยภายในมิวเซียมสยามมีที่จอดรถยนต์ให้จำนวนหนึ่ง กรณีที่จอดในมิวเซียมเต็มอาจไปจอดรถที่ตลาดยอดพิมาน (จากมิวเซียมสยามวิ่งเข้าเส้นพาหุรัด เลี้ยวขวา จากนั้นวิ่งผ่านโรงเรียนสวนกุหลาบแล้วกลับรถใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า จะพบทางเข้า สู่ยอดพิมานริเวอร์วอล์ค) กรณีใช้รถเมล์ สายที่ผ่านคือสาย 3, 6, 9, 12, 32, 44, 47, 53, 82, 524 กรณีมาเรือ ลงเรือที่ท่าเตียนหรือท่ายอดพิมานแล้วเดินมามิวเซียมสยาม

ปล. (21 กพ. 66)

แค้มป์ทักษะชีวิตสำหรับเด็กรอบนี้ (ุ6 พค. 66) มีผู้สมัครเต็มครบ 30 คนแล้ว ไม่สามารถรับเพิ่มได้อีก ต้องขอโทษด้วย ไม่ถึงสองวันก็เต็มเสียแล้วท่านที่สมัครไม่ทันคงต้องค่อยไปคราวหน้าละกันนะครับ

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์