Tag: คาร์โบไฮเดรต

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

หลักฐานวิทยาศาสตร์ปี 2020 เรื่องความอ้วนและการลดน้ำหนัก

     ความอ้วนเป็นโรค อันนี้แน่นอน เพราะความอ้วนทำให้ตายเร็วขึ้น คุณภาพชีวิตแย่ลง และนำไปสู่การเป็นโรคเบาหวาน หัวใจ อัมพาต ความดัน ไขมัน นอนกรน ตับอักเสบ ข้ออักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี ถุงน้ำรังไข่ และมะเร็งอีกอย่างน้อย 13 ชนิดโดยที่ 12

อ่านต่อ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ดัชนีน้ำตาล (glycemic index)

ดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index) เนื่องจากอาหารแต่ละชนิด แม้จะมีรสหวานหรือมีจำนวนคาร์โบไฮเดรตเป็นกรัมเท่ากัน แต่เมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว จะเพิ่มน้ำตาลในกระแสเลือดได้มากน้อยไม่เท่ากัน ตัวชี้วัดว่าอาหารชนิดไหนเพิ่มน้ำตาลในเลือดได้มากน้อยเท่าใดคือ ดัชนีน้ำตาล (glycemic index) ซึ่งเป็นตัวเลขบอกปริมาณน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มขึ้นหลังการรับประทานอาหารแต่ละชนิดเทียบกับการรับประทานน้ำตาลกลูโคสในจำนวนคาร์โบไฮเดรตที่เท่ากัน น้ำตาลกลูโคสถูกยกให้เป็นมาตรฐานอ้างอิง กล่าวคือถ้าอาหารใดมีอัตราเพิ่มน้ำตาลในเลือดได้มากและเร็วเท่าน้ำตาลกลูโคสจำนวนเทียบเท่าคาร์โบไฮเดรตในอาหารนั้น ก็เรียกว่าอาหารนั้นมีดัชนีน้ำตาลเท่ากับ 100% อาหารใดที่รับประทานแล้วเพิ่มน้ำตาลในเลือดได้ต่ำกว่าน้ำตาลกลูโคสก็จะมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่า 100% การวิจัยในคนสุขภาพดี 572

อ่านต่อ