Latest

ไตเหลือ 15% หมอจะให้รีบล้างไต

ดิฉันเป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 การทำงานของไตเหลืออยู่ 15% หมอบอกว่าดิฉันควรตัดสินใจล้างไตเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ไม่ต้องรอให้มีอาการจากโปตัสเซียมคั่ง เพราะการล้างไตแต่เนิ่นๆจะทำให้มีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น ดิฉันอยากปรึกษาคุณหมอสันต์ว่าการล้างไตเร็ว จะทำให้อายุยืนขึ้นจริงไหม

………………….

ตอบครับ

แต่เดิมวงการแพทย์ก็เชื่อกันว่าถ้ารีบล้างไตเสียแต่เนิ่น น่าจะทำให้มีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น

แต่ไม่นานมานี้ได้มีงานวิจัยใหม่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ เขาเอาคนเป็นโรคไตเรื้อรังถึงขั้นที่ 5 แบบคุณนี้มา 828 คน เอามาจับฉลากแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้ล้างไตเร็ว คือพอปริมาณเลือดไหลผ่านตัวกรองของไต (GFR) ต่ำกว่า 15 ซีซี./นาทีก็จับล้างไตเลย อีกลุ่มหนึ่งรอไปล้างไตช้า คือรอจน GFR ต่ำกว่า 5 – 7 ซีซี.ต่อนาทีหรือจนมีอาการไม่สบายก่อนจึงค่อยเริ่มล้างไต แล้วติดตามดูทั้งสองกลุ่มนี้ไปนาน 8 ปี พบว่าทั้งสองกลุ่มมีอัตรารอดชีวิตในระยะยาวไม่ต่างกัน

งานวิจัยนี้เป็นหลักฐานที่ดีที่สุดที่ทำให้เราได้ข้อสรุปใหม่ว่า การล้างไตช้าหรือล้างไตเร็ว ไม่ได้ทำให้อายุยืนต่างกัน

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

บรรณานุกรม

1. Cooper BA, Branley P, Bulfone L, Collins JF, Craig JC, Fraenkel MB, et. al. for the IDEAL Study. A Randomized, Controlled Trial of Early versus Late Initiation of Dialysis. N Engl J Med 2010; 363:609-619