Latest

หมอสันต์กลับมาทำแค้มป์ใหม่แล้ว เริ่มด้วย Spiritual Retreat (SR-15) 11-14 มิย. 63

     หลังจากถูกโควิด 19 เบรคหัวทิ่มไปสามเดือน ตอนนี้หมอสันต์ค่อยๆกระมิดกระเมี้ยนกลับมาทำแค้มป์สุขภาพใหม่แล้ว คือรีบทำเสียก่อนที่จะถูกโควิด19 รอบสองเบรคอีก เริ่มด้วยแค้มป์สุขภาพดีด้วยตนเอง (GHBY-54) ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งก่อนในวันนี้ แล้วก็จะตามด้วยแค้มป์ปลีกวิเวกทางจิตวิญญาณ Spiritual retreat (SR-15) ในวันที่ 11-14 มิย. 63

     เพื่อเป็นการทบทวนความจำหลังเมาหมัดโควิด19 ผมจึงขอใช้พื้นที่บทความในวันนี้ทบทวนถึง SR-15 สักเล็กน้อย

    1. Spiritual Retreat คืออะไร

    Spiritual หมายถึงองค์ประกอบของชีวิตที่ข้ามพ้นส่วนที่เป็นร่างกายและความคิด นั่นก็คือองค์ประกอบส่วนที่เรียกว่าเป็นความตื่น (awakening) หรือความรู้ตัว (awareness)

     Retreat คือการปลีกวิเวกหลีกเร้น ไปอยู่ในสถานที่สงบเงียบเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ได้มีเวลาที่สันโดษและเป็นส่วนตัว

     Spiritual retreat ก็คือการปลีกวิเวกหลีกเร้นเพื่อหันเหความสนใจจากโลกภายนอก รวมทั้งจากความคิด เพื่อกลับเข้าไปหาความสุขสงบเย็นที่ภายในตัว โดยเรียนรู้ผ่านการอยู่ในสถานที่สงบเงียบเป็นเวลานานหลายวันบ้าง หลายสัปดาห์บ้าง หลายเดือนบ้าง อาจจะอยู่คนเดียว หรืออยู่กับกลุ่มที่ต่างมุ่งแสวงหา “ความหลุดพ้น” เหมือนกัน

    แค้มป์นี้ไม่เกี่ยวกับศาสนาใดทั้งสิ้น ไม่มีพิธีกรรม ไม่ต้องปฏิบัติบูชา แต่งกายตามสบาย ไม่ต้องนุ่งห่มแบบใดแบบหนึ่งเป็นการเฉพาะ ไม่มีการใช้ศัพท์แสงของทางศาสนา ไม่ต้องนอนตื่นเช้ามากๆ (เริ่มเรียน 6.30 น.)ไม่ต้องอดอาหาร แต่อาหารเป็นมังสะวิรัตแบบมีไข่ด้วย (ovo-vegetarian) เป็นการเรียนทักษะ (ปฏิบัติ) ไม่ใช่เรียนความรู้หรือคอนเซ็พท์ ในแค้มป์จะพูดหรือทำสิ่งเดียวเท่านั้น คือเรื่องที่จะหลุดพ้นไปจากความยึดติดในความเป็นบุคคลไปสู่ความตื่น โดยโฟกัสที่..ที่นี่ เดี๋ยวนี้

     2. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน SR-15 

     SR ทำมาแล้ว 14 ครั้ง ถูกเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา ขยายเวลาจากวันเดียวเป็น 2 แล้วก็ 3 แล้วก็ 4 วัน รูปแบบก็เปลี่ยนจากการฝึกปฏิบัติแบบหนึ่งต่อหนึ่งมาเป็นการแชร์ประสบการณ์ในกลุ่ม ซึ่งถูกจำกัดไว้ไม่ให้เกิน 25 คน

     อีกอย่างหนึ่ง เพื่อให้ง่ายขึ้นกับคนที่ไม่เอาศาสนาซึ่งดูจะมาเข้ารีทรีตมากขึ้นเรื่อยๆ ผมได้ปรับหลักคิดพื้นฐานของการฝึกเพื่อหลุดพ้นจากความคิดของตัวเองนี้เสียใหม่ โดยให้มองว่าสิ่งที่ชีวิตเราได้มา ซึ่งก็คือร่างกายซึ่งมีความคิดจิตใจอยู่ด้วยนี้ เป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่ซับซ้อนมากๆชิ้นหนึ่ง เมื่อเราได้เครื่องยนต์ที่ซับซ้อนมา สมมุติว่าได้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาเครื่องหนึ่ง สิ่งแรกที่เราจะทำคือการอ่านคู่มือการใช้งาน (user’s manual) ว่าในการจะใช้งานเครื่องยนต์ใหม่ที่ได้มานี้เราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรเข้าไปกดไปจิ้มไปหมุนตรงไหนบ้าง SR ก็คือการสัมนากันถึงรายละเอียดของคู่มือการใช้งาน ซึ่งไฮไลท์การใช้เครื่องมือห้าชิ้น คือ

(1.) Attention attraction การถอยความสนใจออกจากความคิด
(2.) Life energy พลังชีวิต ซึ่งรับรู้ได้ผ่านการฝึกหายใจ (breathing) และฝึกรับรู้ความรู้สึกบนผิวกาย (body scan)
(3.) Relaxation การผ่อนคลายร่างกาย
(4.) Meditative concentration การทำสมาธิ
(5.) Alertness การกระตุ้นตัวเองให้ตื่นมารับรู้ปัจจุบันอยู่เสมอ

โดยตลอดสี่วันที่อยู่ด้วยกัน จะวนเวียนอยู่กับการใช้เครื่องมือทั้งห้าชิ้นนี้

     4. Spiritual Retreat เหมาะสำหรับใครบ้าง

(1.) ผู้ที่มีความเครียดซึ่งแก้เองไม่ตก และผู้ที่ป่วยเป็นโรคที่มีความเครียดเป็นสาเหตุร่วม

(2.) ผู้ที่ต้องการแสวงหาความสงบทางใจ ด้วยการฝ่าข้ามหรือหลุดพ้นไปจากกรงความคิดของตัวเอง

(3.) ผู้ที่ต้องการค้นหาความหมายของชีวิต

     5. ตารางกิจกรรม Spiritual Retreat

(สี่วันสามคืน)

สถานที่: เวลเนสวีแคร์เซ็นเตอร์

วันแรก

11.00 – 12.00 น. Getting to know you ทำความรู้จัก เรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกัน

12.00 – 14.00 น. Lunch break พักกลางวัน ในความเงียบสงบ

14.00 – 15.30 น. 1. Muscle Relaxation การผ่อนคลายร่างกาย
                           2. Thought ความคิด
                                   2,1 Thinking a thought การคิด
                                   2,2 Aware of a thought การสังเกตความคิด
                           3. Feeling ความรู้สึก
                                   3,1 Feeling the breath
                                   3.2 Where are my hand
                                   3.3 Body scan การรู้ตัวทั่วพร้อม
                           4. Life Energy พลังชีวิต
                           5. Sheath of life องค์ประกอบของชีวิต

15.30 – 16.00 น. Coffee Break พักผ่อนในความเงียบสงบ

16.00 – 17.00 น. Muscle relaxation through Yoga
                           วางความคิดด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโยคะ

17.00 – 18.00 น. Mantra การอาศัยเสียงและการสั่นสะเทือน
                           Meaningless word บริกรรมคำพูด
                           AUM เปล่งเสียงโอม
                           Bell ใช้เสียงระฆัง
                           Sound of silence ความเงียบในฐานที่เป็นต้นกำเนิดเสียง
18.00 – 19.00 น. Dinner อาหารเย็น

19.00 –               Private time เวลาพักผ่อนส่วนตัว

วันที่สอง

06.30 – 07.00 น. Meditation: Be with life energy นั่งสมาธิแบบอยู่กับพลังชีวิต
07.00 – 07.30 น. Tai Chi อยู่กับพลังชีวิตขณะเคลื่อนไหว

7.030 – 09.00 น. Breakfast รับประทานอาหารเช้า อาบน้ำ

09.00 – 9.30 น.   Am I aware? ฉันรู้ตัวอยู่หรือเปล่า
09.30 – 10.00 น. Meditative Concentration การสร้างสมาธิ
10.00 – 10.30 น. Alertness ความตื่นอยู่เสมอ

10.30 – 11.00 น. Coffee Break พักในความเงียบสงบ

11.00 – 12.00 น. Anapanasati อานาปานสติ วิธีปล่อยจิตไปโดยไม่ควบคุม

12.00 – 14.00 น. Lunch Break พักกลางวัน

14.00 – 14.45 น. Acceptance And Surrender ฝึกวิธียอมรับยอมแพ้
14.45 – 15.30 น. Balanced movement ทรงตัวขณะเคลื่อนไหว

15.30 – 16.00 น. Coffee Break ในความเงียบสงบ ไตร่ตรองสิ่งที่ได้เรียนรู้

16.30 – 17.00 น. Sunset meditation นั่งสมาธิกับแสงอาทิตย์ตกดิน

18.00 – 19.00 น. Dinner รับประทานอาหารเย็น

วันที่สาม

07.00 – 08.00 น. Forest Walk  เดินป่า

08.00 – 09.30 น. Breakfast รับประทานอาหารเช้า อาบน้ำ

09.30 – 10.30 น. Painting to focus on process เขียนภาพลายเส้นและสีน้ำ

10.30 – 11.00 น. Coffee Break พักในความเงียบสงบ

11.00 – 12.00 น. Painting assignment ทำการบ้านเขียนภาพสีน้ำ

12.00 – 14.00 น. Lunch Break พักกลางวัน

14.00 – 15.30 น. Intuition through clay work ปัญญาญาณในงานปั้นดิน

15.30 – 16.00 น. Coffee Break ในความเงียบสงบ ไตร่ตรองสิ่งที่ได้เรียนรู้

16.00 – 18.00 น. Sat Sang สนทนาถามตอบแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ

วันที่สี่ (วันสุดท้าย) 

06.30 – 08.00 น. Sun salutation and sunrise meditation สุริยนมัสการและนั่งสมาธิรับอรุณ

08.30 – 09.30 น. รับประทานอาหารเช้าและทำกิจส่วนตัว

09.30 – 10.00 น. Self Inquiry หลุดพ้นผ่านการตั้งคำถามตัวเอง
10.00 – 10.30 น. Walking meditation วางความคิดด้วยการเดิน

10.30 – 11.00 น. Coffee Break ในความเงียบสงบ

11.00 – 12.00 น. Satsang: Summary of techniques สรุปเทคนิคการวางความคิดที่เรียนแล้วทั้งหมด แชร์ประสบการณ์และแลกเปลี่ยน

12.00 – 13.00 น. ปิดแค้มป์ รับประทานอาหารกลางวันแล้วอำลา

………………………………………..

     6. ค่าใช้จ่ายในการมาเข้าแค้มป์ Spiritual Retreat

     คนละ 9,000 บาท ราคานี้รวมอาหารวันละสามมื้อ อาหารว่างวันละสองเบรค ค่าที่พักห้องพักเตียงคู่ห้องละ 2 คน สี่วัน สามคืน ทั้งหมดนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ทุกคนต้องเดินทางไปและกลับด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง

     7. จำนวนที่รับเข้าแค้มป์

     รับไม่เกิน 25 คน

     8. วิธีลงทะเบียนเข้าแค้มป์

ลงทะเบียนบนเว็บและจ่ายเงินทางออนไลน์ โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้โดยโทรศัพท์ติดต่อคุณเฟิร์น ที่หมายเลข 0636394003 หรือไลน์ @wellnesswecare หรืออีเมล host@wellnesswecare.com