เมี่ยงคำใบชะพลู
Healthy Food, อาหารประเภทยำ & ตำ

เมี่ยงคำใบชะพลู

สำหรับ 1-2 คน

วัตถุดิบและเครื่องปรุง

 • พืชบดแทนเนื้อสัตว์      100   กรัม
 • น้ำตาลมะพร้าว                    60    กรัม
 • กะปิ                                    2     กรัม
 • น้ำปลา                                2     กรัม
 • ข่า                                      4     กรัม
 • ถั่วลิสงคั่วบด                       3      กรัม
 • มะพร้าวคั่ว                          2      กรัม

วิธีทำ

 1. นำกระทะตั้งไฟกลาง ใส่พืชบดแทนเนื้อสัตว์จนสุก และพักไว้
 2. ห่อกะปิและข่าด้วยใบตอง นำไปย่างจนหอม ตำกะปิและข่านำกระทะตั้งไฟอ่อน ใส่เนื้อบดจาก
 3. พืช น้ำตาลมะพร้าว กะปิ น้ำปลา และน้ำต้มสุก คนให้เข้ากัน 
 4. ตั้งไฟจนเดือด ปิดไฟ ใส่มะพร้าวคั่ว ถั่วลิสงบด