Author: LY

Healthy Food, เครื่องดื่ม & ขนมหวาน

แปะก๊วยมะพร้าวอ่อน

สำหรับ 3 คน      วัตถุดิบและเครื่องปรุง แปะก๊วยสุก 200 กรัม น้ำมะพร้าวน้ำหอม 500 มิลลิลิตร เนื้อมะพร้าวน้ำหอม 150  กรัม น้ำช่อดอกมะพร้าว 100  มิลลิลิตร (หรือน้ำตาลมะพร้าว) ใบเตย

อ่านต่อ
Healthy Food, เครื่องดื่ม & ขนมหวาน

ผลไม้รวมลอยแก้ว

สำหรับ 3 คน      วัตถุดิบและเครื่องปรุง ผลไม้รวมที่มีอย่างละ 100 กรัม (รวม 500 กรัม) (ในที่นี้มีองุ่นไร้เมล็ด, องุ่นไซมัส, สับปะรด, แก้วมังกร, ส้ม) น้ำช่อดอกมะพร้าว 1 ขวด

อ่านต่อ
Healthy Food, เครื่องดื่ม & ขนมหวาน

ขนมบุหงัด (แกงบวดรวมธัญพืช)

สำหรับ 3 คน      วัตถุดิบและเครื่องปรุง ธัญพืชรวม      100 กรัม (ต้มสุก) กล้วยน้ำว้า     100 กรัม (ต้มสุก) เผือก  

อ่านต่อ
Healthy Food, เครื่องดื่ม & ขนมหวาน

สาคูลำไยมะพร้าวอ่อน

สำหรับ 4 คน      วัตถุดิบและเครื่องปรุง สาคูแท้ 100 กรัม ลำไยสด 150 กรัม เนื้อมะพร้าวอ่อน 150 กรัม น้ำมะพร้าวอ่อน 650 มิลลิลิตร น้ำตาลมะพร้าว 100

อ่านต่อ
Healthy Food, เครื่องดื่ม & ขนมหวาน

เต้าส่วนธัญพืช

สำหรับ 4 คน      วัตถุดิบและเครื่องปรุง ธัญพืชรวม 100 กรัม (ต้มสุก) ถั่วเขียวซีก 50 กรัม (เลาะเปลือกนึ่งสุก) แห้วต้มสุก 50 กรัม น้ำตาลมะพร้าวแท้ 40 กรัม

อ่านต่อ
Healthy Food, เครื่องดื่ม & ขนมหวาน

มันเทศสามสีต้มขิง

สำหรับ 4 คน      วัตถุดิบและเครื่องปรุง มันเทศรวม 300 กรัม (ปอกเปลือก หั่นชิ้นหนาพอประมาณ) ขิงแก่หั่นแว่น 50 กรัม (ปอกเปลือก) น้ำตาลมะพร้าว 50 กรัม (หรือน้ำตาลโตนด) น้ำสะอาด

อ่านต่อ