โรคหัวใจ

เป็นทุกข์จากนกเขาไม่ขัน (Erectile Dysfunction)

 

ส่งจาก iPhone ของฉัน 

คุณหมอครับ 

ผมอายุ 56 ปี เป็น Ed มาปีเศษ ไปหาหมอระบบทางเดินปัสสาวะแล้วฉีดฮอร์โมน ก็ยังไม่ดีขึ้น อยากจะทำใจให้ได้แต่มันก็ยังทุกข์อยู่ มีคำแนะนำไหมครับ

………………………………………………………..

ตอบครับ

     คุณให้ข้อมูลมาน้อยเกินไปจนผมวินิจฉัยสาเหตุอะไรไม่ได้ ทำได้อย่างมากแค่เอ่ยถึงประเด็นสำคัญบางประเด็นที่คุณอาจเอาไปเทียบเคียงใช้กับตัวเองได้ หากจะเอาคำตอบที่ชัดเจนคุณต้องให้ข้อมูลสุขภาพพื้นฐานมาอย่างละเอียด เช่นน้ำหนัก ส่วนสูง โรคที่เป็นอยู่ทั้งหมด ยาที่กำลังกินอยู่ทั้งหมด พฤติกรรมการกินและการออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ เป็นต้น 

     แต่มีข้อมูลแค่นี้ก็ตอบแค่นี้ก็แล้วกันนะ ปกติโรคนกเขาไม่ขันแบ่งเป็นสองสาย คือสายร่างกายและสายจิตใจ หมายความว่าโรคนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยด้านจิตวิทยา ในการตอบคำถามนี้ผมจะเดาเอาว่าคุณไม่มีปัจจัยทางด้านจิตวิทยาใดๆนะ จะตอบไปทางร่างกายล้วนๆ

     ประเด็นที่ 1. โรคนกเขาไม่ขันเป็นโรคหลอดเลือด ซึ่งเป็นโรคในกลุ่มเดียวกับโรคหัวใจขาดเลือดและความดันเลือดสูง มีปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน ได้แก่บุหรี่ ไขมัน ความดัน เบาหวาน การไม่ออกกำลังกาย หากคุณมีโรคหลอดเลือดเหล่านี้อยู่ ต้องจัดการปัจจัยเสี่ยโรคเหล่านี้พร้อมๆกันไปด้วย เพราะหากโรคเหล่านี้ไม่หาย โรคนกเขาไม่ขันก็ไม่หาย

     ประเด็นที่ 2. ยาที่คุณกินอยู่มีผลอย่างมากต่อการเกิดนกเขาไม่ขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาลดไขมัน (statin) ยาความดัน ยาต้านซึมเศร้า ยาจิตเวชทุกตัว ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร ยารักษาต่อมลูกหมากโต เป็นต้น ถ้าคุณกินยาเหล่านี้อยู่คุณต้องเลิกกินก่อน ไม่งั้นโรคนกเขาไม่ขันก็ไม่หาย

     ประเด็นที่ 3. อาหารพืชมีผลดีอย่างมากต่อนกเขาไม่ขัน งานวิจัยตามดูกลุ่มคนผู้ชาย 21,469 คนของฮาร์วาร์ดเป็นเวลานาน 12 ปี แบ่งติดตามคนสองกลุ่มซึ่งกินอาหารคนละแบบ คือแบบสุขภาพซึ่งนิยามว่ากินหนักไปทางผัก ผลไม้ ถั่ว นัท และปลา กับกลุ่มกินอาหารไม่สุขภาพซึ่งหนักไปทางเนื้อของสัตว์อื่นๆนอกจากปลา และเนื้อที่ผ่านการปรับถนอมเช่นไส้กรอก เบคอน แฮม พบว่ากลุ่มกินอาหารสุขภาพมีความเสี่ยงเป็นนกเขาไม่ขันลดลง 22% เมื่อเทียบกับกลุ่มกินอาหารไม่สุขภาพ นี่เป็นหลักฐานชิ้นที่ดีที่สุดที่เรามีซึ่งบ่งชี้ว่าโรคนี้ต้องกินอาหารพืชเป็นหลักจึงจะดี

     ประเด็นที่ 4. การออกกำลังกายทั้งช่วยจัดการปัจจัยเสี่ยงและช่วยด้านจิตวิทยา ดังนั้นสำหรับโรคนกเขาไม่ขัน การออกกำลังกายเป็นการยิงทีเดียวได้นกหลายตัวซึ่งคุณจะต้องทำให้ได้ถือเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด หากทำไม่ได้ก็ไม่ต้องมาโอดครวญอะไรแล้ว ยอมอยู่กับนกที่ตายแล้วเสียแต่โดยดี 

นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

บรรณานุกรม

1. Bauer SR, Breyer BN. et al. Dysfunction Among Men in the Health Professionals Follow-up Study. JAMA Netw Open. 2020;3(11):e2021701. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.21701